klossar text

Coronaviruset

Direktiv 2021

Domkapitlets coronadirektiv kan du läsa på denna sida. Nedan direkta länkar till direktiven. Tryck på texten för att öppna direktivet.

Direktiv 23.12.2021
Direktiv 17.12.2021
Direktiv 2.12.2021
Direktiv 23.11.2021
Direktiv 17.8.2021
Direktiv 23.6.2021
Direktiv 25.5.2021
Direktiv 28.4.2021
Direktiv 23.3.2021
Direktiv 28.2.2021
Direktiv 21.2.2021

Information på sacrista

Aktuell information och gällande anvisningar för församlingar, samfälligheter m.fl. gällande coronapandemin finns samlade på kyrkans intranät Sacrista. Nedan finns en länk direkt till sidan. OBS! du måste vara inloggad i kyrkans nätverk för att sidan ska öppnas.

Tryck här för att komma till anvisningar på Sacrista.

Skylt med text

Domkapitlets öppethållning

Domkapitlet tar tills vidare endast emot sådana besök som berör ämbetsverkets verksamhet. Inga utomstående grupper, möten eller evenemang tas emot i huset tills vidare. Domkapitlets personal jobbar i huvudsak på distans och nås per telefon och e-post.

Tryck här för kontaktuppgifter till domkapitlets personal.

förbudsmärke över sal

Corona och diakoni

Kyrkostyrelsen har gett detaljerade anvisningar gällande diakoniarbetare och diakonalt arbete i församlingarna.

Direktiv för diakonin kan du läsa genom att trycka här.

Ljusstaken i Kyrkslätts kyrka.
Lokaltåg.