Domkapitlet.
Framsidan / Pressrum

Pressrum

Info

Biskopen leder stiftet tillsammans med domkapitlets ämbetsverk och plenum.

Mer information om Borgå stift finns på sidan Om Borgå stift. Tryck här för att komma dit.

Mer information om förvaltningen och beslutsfattningen finns på sidan Förvaltning. Tryck här för att komma dit.

Borgå stift bär huvudansvaret för personalutbildning och fortbildning i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. Mer information om detta och kursutbud finns på sidan Utbildning. Tryck här för att komma dit.

Biskopen och domkapitlet erbjuder stödåtgärder m.m. för församlingarna, samfälligheterna och personalen. Mer information om detta finns på sidan ”Stöd i arbetet”. Tryck här för att komma dit.

Ansvarsområden

Domkapitlets ämbetsmän och personal ansvarar för olika områden inom förvaltningen och verksamheten.

Personalens ansvarsområden ordnade enligt tjänst:

 • Biskopen:
 • Dekanen:
 • Lagfarne assessorn:
 • Notarien:
 • Stiftsekreteraren för personalvård:
 • Stiftssekreteraren för församlingsdiakoni:
 • Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik:
 • Stiftssekreteraren för utbildning:
 • Biskopens sekreterare:
 • Byråsekreterare (verksamhet):
 • Byråsekreterare (förvaltning):
 • Vaktmästare:

Ansvarsområden ordnande enligt område:

 • Prästernas personaladministration
 • Juridisk rådgivning
 • Förvaltning
 • Arkiv
 • Bibliotek
 • Utbildning

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på sidan ”Kontakt”. Tryck här för att komma dit.

Bilder och fotografering

Fotografering i domkapitletshuset är möjligt enligt överenskommelse. Domkapitlets sammanträden är slutna sammanträden. Representanter för media och press kan närvara enligt inbjudan. Bilder från evenemang (t.ex. prästvigning, kurser) publiceras i regel på domkapitlets facebook-sida.

Besök i domkapitletshuset

Enskilda samtal eller möten bör kommas överens om med berörda tjänstemän. Ämbetsverket är i öppet vardagar kl. 9-15 då det gäller ämbetsverkets funktioner och tjänster. Rundvandringar och grupper bör på förhand komma överens om besök i huset. Kontakta notarien.