Domkapitlet.
Framsidan / Pressrum

Pressrum

Sidan är under uppbyggnad (uppd. 10.1.2023)

Info

Biskopen leder stiftet tillsammans med domkapitlets ämbetsverk och plenum.

Mer information om Borgå stift finns på sidan Om Borgå stift. Tryck här för att komma dit.

Mer information om förvaltningen och beslutsfattningen finns på sidan Förvaltning. Tryck här för att komma dit.

Borgå stift bär huvudansvaret för personalutbildning och fortbildning i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland. Mer information om detta och kursutbud finns på sidan Utbildning. Tryck här för att komma dit.

Biskopen och domkapitlet erbjuder stödåtgärder m.m. för församlingarna, samfälligheterna och personalen. Mer information om detta finns på sidan ”Stöd i arbetet”. Tryck här för att komma dit.

Ansvarsområden

Domkapitlets ämbetsmän och personal ansvarar för olika områden inom förvaltningen och verksamheten.

Personalens ansvarsområden ordnade enligt tjänst:

 • Biskopen: leders stiftet och domkapitlet med verksamhet, prästerskapet
 • Dekanen: stiftets verksamhet, utbildningsfrågor, konfimandfrågor,
 • Lagfarne assessorn: juridisk rådgivning
 • Notarien: prästernas personaladministration, domkapitlets sammanträden, stiftsfullmäktige, prästmatrikeln, arkiv, bibliotek
 • Stiftsekreteraren för personalvård:
 • Stiftssekreteraren för församlingsdiakoni: församlingsdiakoni, diakonala understöd
 • Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik:
 • Stiftssekreteraren för utbildning: personalutbildning och fortsbildning i stiftet:
 • Biskopens sekreterare: möten och samtal med biskopen, ekonomiska frågor
 • Byråsekreterare (verksamhet):
 • Byråsekreterare (förvaltning): bibliotek, arkiv
 • Vaktmästare: Domkapiteshuset med gård, biskopsgården med gård

Ansvarsområden ordnande enligt område:

 • Prästernas personaladministration: notarien och biskopen
 • Juridisk rådgivning: lagfarne assessorn
 • Stiftets ekonomi: lagfarne assessorn och biskopens sekreterare
 • Förvaltning: lagfarne assessorn och notarien
 • Arkiv: notarien och byråsekreterare (förvaltning)
 • Bibliotek: notarien och byråsekreterare (förvaltning)
 • Utbildning: dekanen och stiftssekreteraren för utbildning
 • Diakoni: stiftssekreteraren för församlingsdiakoni
 • Stiftsfullmäktige: notarien
 • Domkapitlets sammanträden: notarien
 • Ärenden och beslut i domkapitlet: notarien
 • Miljödiplomet: notarien
 • Konfirmandarbete: dekanen
 • Diakonala understöd: stiftssekreteraren för församlingsdiakoni
 • Synodalfonden: lagfarne assessorn eller notarien

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter finns på sidan ”Kontakt”. Tryck här för att komma dit.

Bilder och fotografering

Fotografering i domkapitletshuset är möjligt enligt överenskommelse. Domkapitlets sammanträden är slutna sammanträden. Representanter för media och press kan närvara enligt inbjudan. Bilder från evenemang (t.ex. prästvigning, kurser) publiceras i regel på domkapitlets facebook-sida.

Besök i domkapitletshuset

Enskilda samtal eller möten bör kommas överens om med berörda tjänstemän. Ämbetsverket är öppet under vardagar enligt tidsbokning. Rundvandringar och grupper bör på förhand komma överens om besök i huset. Kontakta lagfarne assessorn.