Välkommen till domkapitlet i Borgå stift!

Domkapitlet sköter förvaltning i stiftet och stöder stiftets församlingar på olika sätt. På dessa sidor finner du information om det mesta som domkapitlet erbjuder eller gör.

Domkapitlet tar emot besök enligt överenskommelse. Personalens kontaktuppgifter hittar du i sidans högra hörn.