Välkommen till domkapitlet i Borgå stift!

Domkapitlet sköter förvaltning i stiftet och stöder stiftets församlingar på olika sätt. På dessa sidor finner du information om det mesta som domkapitlet erbjuder eller gör.

Kontaktuppgifter hittar du i sidans högra hörn.

OBS! Domkapitlet tar tills vidare endast emot sådana besök som berör ämbetsverkets verksamhet. Domkapitlets personal jobbar i huvudsak på distans och nås per telefon och e-post.