Välkommen till domkapitlet i Borgå stift!

Domkapitlet sköter förvaltning i stiftet och stöder stiftets församlingar på olika sätt. På dessa sidor finner du information om det mesta som domkapitlet erbjuder eller gör.

Kontaktuppgifter hittar du i sidans högra hörn.

Domkapitlet tar inte emot besök i domkapitelshuset i Borgå tills vidare. Domkapitlets personal nås per telefon och e-post.

Evenemang är inställda fram till 30.4.2020