Välkommen till domkapitlet i Borgå stift!

Domkapitlet sköter förvaltning i stiftet och stöder stiftets församlingar på olika sätt. På dessa sidor finner du information om det mesta som domkapitlet erbjuder eller gör.

OBS! Domkapitlet är stängt 19-22.4 och stänger kl. 13 på skärtorsdagen 18.4 !