en hög med papper
Framsidan / Förvaltning / Lämna in dokument

Lämna in dokument

Domkapitlet i Borgå stift använder förvaltnings- och ärendehanteringsprogrammet TWeb Domus. Dokumentförvaltningen sköts nästan helt elektroniskt. Dokument tas emot och skickas i första hand elektroniskt. Se instruktioner nedan.

Sänd dokument elektroniskt

Om du sänder elektroniskt följ följande instruktioner:

  • Dokumenten bör lämnas in i PDF format (sänd inte i word eller annat redigerbart format)
  • Reglementen och andra dokument som ska fastställas av domkapitlet bör sändas både i pdf och word.
  • Sänd det egentliga dokumentet och möjliga bilagor i samma fil. Om läkarintyg bör bifogas kan det vara i en separat fil.
  • Sänd till borga.domkapitel ät evl.fi, sänd kopia till linus.strahlman ät evl.fi. De som använder Domus kan sända i systemet.
  • Om filen behöver skyddas eller krypteras bör den sändas direkt till notarien.

Inkludera ett följebrev med handlingarna. Följebrevet bör innehålla information om vilka handlingar det rör sig om och vad ärendet gäller. Meddelandet i eposten fungerar inte som följebrev till de bilagda handlingarna

Rubricera filen så noggrant som möjligt! En bra rubrik innehåller information om avsändaren, det organ det behandlats i, datum och konkret vad det handlar om.

För ett protokollsutdrag som gäller försäljning av mark kunder rubriken vara “protokollsutdrag markförsäljning, gemensamma kyrkofullmäktige DDMMÅR, NN kyrkliga samfällighet.

För en ansökan om tjänstledighet kunde rubriken vara “Anhållan om tjänstledighet, förnamn efternamn”

Sänd per post

Om du sänder  per post följ följande instruktioner:

  • Dokumentet bör lämnas in på papper i A4 storlek (kartor o dyl. kan vara i annat format)
  • Bifoga även ett följebrev med handlingarna. Följebrev bör innehålla information om vilka handlingar det rör sig om och vad ärendet gäller.
  • Sidorna bör vara ensdiga (text endast på en sida)
  • Sidorna bör vara lösa eller endast fastsatta med gem (nita inte!). Alla dokument digitaliseras och nitar måste plockas bort innan det.

Inkludera ett följebrev med handlingarna. Följebrevet bör innehålla information om vilka handlingar det rör sig om och vad ärendet gäller.

Dokument kan skickas per post på adressen är PB 30, 06101 Borgå eller hämta direkt till domkapitlet under tjänstetid.