Domkapitlet.
Framsidan / Besök

Besök

Besök i domkapitelshuset

Domkapitlet i Borgå stift är ett ämbetsverk beläget i domkapitelshuset i Gamla staden i Borgå. Huset har en betydande historia vilket syns i bl.a. interiören och konstverken i huset.

Domkapitlet tar emot besök enligt överenskommelse. Personalens kontaktuppgifter hittar du i sidans övre högra hörn. Rundvandringar och grupper bör på förhand komma överens om besök i huset, kontakta i första hand lagfarne assessorn Lars-Eric Henricson.

mötesrum bord stolar
Foto: Linus Stråhlman

Grupper som önskar besöka huset för att beskåda interiören, tavlorna och för en kort introduktion om ämbetsverket kan kontakta lagfare assessorn i god tid före det tilltänkta besöket (1-2 mån). Grupper tas emot i mån av möjlighet vardagar.

Adress och läge

Domkapitelshuset är beläget invid domkyrkan och biskopsgården i Gamla stan i Borgå. Gatorna i Gamla stan är smala vilket kan göra det utmanande att röra sig med stora fordon eller bussar. Under turistsäsong är det lättast att ta sig fram från norra sidan från Finnbyvägen eller Gamla Kungsvägen.

Besöksadress är: Gymnasiegränd 2. Obs! Inte Gymnasiegatan. Ingång från gården.

Karta gården

Via länken nedan kommer du Borgå stads guidekarta där Domkapitlet är färdigt utmärkt. Tryck här för att komma till stadskartan

Parkering

Enskilda besökare kan parkera på gården.

Fler parkeringsplatser för personbilar finns på:

  • Kyrkotorget
  • Domprostgården, Finnbyvägens och Prästgårdsgrändens korsning
  • Nedanför begravningsplatsen, längs Gamla Helsingforsvägen (bredvid kanonen)
  • I korsningen av Tunnbindarebacken och Östra Långgatan samt längs Östra Långgatan (från Tunnbindarebacken norrut)
  • Krämaregatans P-Plats
  • Längs Prästgatan, Borgströmsvägen, Tingsgårdsvägen, Brunsgatan
  • Norra ändan av Ågatan och längs med Ågatan

Bussar bör parkera på Kyrkotorget eller nedanför begravningsplatsen, längs Gamla Helsingforsvägen (bredvid kanonen)