Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

16.6.2021

Kungörelse: kaplanstjänst Vörå

En kaplanstjänst i Vörå församling med Vörå församlingsdel som huvudsakligt tjänstgöringsområde förklaras ledig att sökas. Kravgrupp 602....

Läs mer: Kungörelse: kaplanstjänst Vörå

16.6.2021

Notis 11/21: DK sammanträde 15.6.2021

Examina Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson har avlagt pastoralexamen. Val av prästassessor för perioden 1.10.2021-30.9.2024 Val av...

Läs mer: Notis 11/21: DK sammanträde 15.6.2021

25.5.2021

Notis 10/21: preliminärt resultat i assessorsval 25.5.2021

Val av prästassessor till domkapitlet för perioden 1.10.2021-30.9.2024 har förrättats i stiftets prosterier 25.5.2021 kl. 13.Preliminärt resultat...

Läs mer: Notis 10/21: preliminärt resultat i assessorsval 25.5.2021

21.5.2021

Notis 9/21: DK sammanträde 20.5.2021

Nytt från domkapitlets sammanträde 20.5.2021 Pastoralexamen Pastoralexamen har avlagts av: Janette Lagerroos, pastor Patrica Strömbäck,...

Läs mer: Notis 9/21: DK sammanträde 20.5.2021

19.5.2021

Aktualitetstimmen 19.5.2021

19.5 höll biskop Bo-Göran Åstrand och Virva Nyback en aktualitetstimme över Teams. Nästa aktualitetstimme sänds 8.9.2021 kl. 11-12 Tryck här...

Läs mer: Aktualitetstimmen 19.5.2021

14.5.2021

Notis 8/21: Ansökningar till kyrkoherdetjänsten i Pedersöre

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling har inom utsatt tid sökts av: Harry S Backström,...

Läs mer: Notis 8/21: Ansökningar till kyrkoherdetjänsten i Pedersöre

22.4.2021

Kungörelse 4/2021: Lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling Valet förrättas som ett direkt val. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Läs mer: Kungörelse 4/2021: Lediga tjänster i stiftet

22.4.2021

Notis 7/2021: DK 22.4.2021

Nytt från domkapitlets sammanträde 22.4.2021 Examina Församlingspastorn i Åbo svenska församling Emma Audas har avlagt examen i ledning av...

Läs mer: Notis 7/2021: DK 22.4.2021

16.4.2021

Notis 6/2021: tjänsteansökningar 16.4.2021

Inom utsatt ansökningstid har följande tjänster, som varit lediganslagna, fått följande ansökningar: Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre...

Läs mer: Notis 6/2021: tjänsteansökningar 16.4.2021

23.3.2021

Kallelse stiftsfullmäktige 27.5.2021

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen den 27 maj 2021 kl....

Läs mer: Kallelse stiftsfullmäktige 27.5.2021