Stämpel

Aktuellt

23.8.2019

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet (8/2019)

Lediga tjänster i stiftet Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling Valet förrättas som direkt val. Språkkraven är utmärkta muntliga...

Läs mer

23.8.2019

Notis 19/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 22.8.2019 Förordnanden Domkapitlet har utfärdat ett tjänsteförordnande till biskopsämbetet i Borgå stift...

Läs mer

18.6.2019

Valet prästassessor till Domkapitlet

Efter genomförd kontrollrökning av rösterna i valet av prästassessor 9.5.2019 kan domkapitlet konstatera att rösterna fördelats enligt...

Läs mer

14.6.2019

Domkapitlets händelsekalender 2020

Stiftsfullmäktiges och domkapitlets sammanträdesdagar, biskopsvisitationer, pastoraltentamen, pastoralexamen, prästvigningar m.m. för hela år...

Läs mer

14.6.2019

Notis 18/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 13.6.2019 Val av prästassessor till domkapitlet Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt...

Läs mer

7.6.2019

Notis 17/2019        

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församling Inom utsatt ansökningstid har följande personer sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Vanda...

Läs mer

20.5.2019

Behöver du rehabilitering?

Individuell rehabilitering är en utmärkt möjlighet om din arbetsförmåga är nedsatt eller en sjukdom orsakar problem i arbetet Du kan söka...

Läs mer

16.5.2019

Notis 16/2019

Val av prästassessor till Domkapitlet – resultatet fastställs 13.6.2019 Val av prästassessor har förrättats i stiftets nio prosterier 9.5.2019...

Läs mer

15.5.2019

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänst i Vanda svenska församling Språkkravet är: fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal...

Läs mer

15.5.2019

Notis 15/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2019   Examina Tf. kyrkoherden i Replots församling Camilla Brunell har avlagt pastoralexamen....

Läs mer