Stämpel

Aktuellt

20.5.2019

Behöver du rehabilitering?

Individuell rehabilitering är en utmärkt möjlighet om din arbetsförmåga är nedsatt eller en sjukdom orsakar problem i arbetet Du kan söka...

Läs mer

16.5.2019

Notis 16/2019

Val av prästassessor till Domkapitlet – resultatet fastställs 13.6.2019 Val av prästassessor har förrättats i stiftets nio prosterier 9.5.2019...

Läs mer

15.5.2019

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänst i Vanda svenska församling Språkkravet är: fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal...

Läs mer

15.5.2019

Notis 15/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2019   Examina Tf. kyrkoherden i Replots församling Camilla Brunell har avlagt pastoralexamen....

Läs mer

10.5.2019

Notis 14/2019

Ansökningar till lediganslagna tjänster Inom utsatt ansökningstid har följande ansökningar lämnats in:  Kyrkoherdetjänsten i Solfs...

Läs mer

9.5.2019

Notis 13/2019  

Val av prästassessor till Domkapitlet - Preliminärt resultat Val av prästassessor har förrättats i stiftets nio prosterier 9.5.2019 kl. 13:00...

Läs mer

11.4.2019

Notis 12/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 11.4.2019 Biskopsvalet Domkapitlet har fastställt det preliminära resultatet i biskopsvalet och konstaterar...

Läs mer

11.4.2019

Kungörelse 11.4.2019

Lediga tjänster i stiftet   Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Läs mer

10.4.2019

Notis 11/2019 biskopsvalet II

Biskopsvalet i Borgå stift – notis om det preliminära resultatet  Röstningen i stiftets nio prosterier är avslutad och enligt den...

Läs mer

21.3.2019

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 24.5.2019

Stiftsfullmäktige Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde fredagen den 24 maj 2019 kl. 9.00 i Aurelia, Åbo. Aftonskola...

Läs mer