Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

19.1.2021

Notis 2/2021: domkapitlets sammanträde 19.1.2021

Nytt från domkapitlets sammanträde 19.1.2021 Förordnanden Domkapitlet utfärdar tjänsteförordnande åt Fred Wilén till kyrkoherdetjänsten i ...

Läs mer: Notis 2/2021: domkapitlets sammanträde 19.1.2021

13.1.2021

Notis 1/2021: ansökningar Esbo svenska församling

Kaplanstjänst i Esbo svenska församling Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Esbo svenska församling har inom utsatt sökts av: Johan...

Läs mer: Notis 1/2021: ansökningar Esbo svenska församling

22.12.2020

Direktiv 21.12.2020 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverken på Borgå stifts område har givit nya restriktioner som sträcker sig fram till 10.1.2021. Offentliga sammankomster och...

Läs mer: Direktiv 21.12.2020 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

21.12.2020

Direktiv till församlingarna och samfälligheterna 18.12.2020 i Pedersöre, Korsholms och Närpes prosterier

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i samråd med övriga myndigheter 17.12.2020 meddelat om nya restriktioner för Västra och...

Läs mer: Direktiv till församlingarna och samfälligheterna 18.12.2020 i Pedersöre, Korsholms och Närpes prosterier

18.12.2020

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 18.2.2021

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen den 18 februari 2021 kl. 9.30 i domkapitelshuset i Borgå....

Läs mer: Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 18.2.2021

18.12.2020

Behöver du rehabilitering?

Individuell rehabilitering är en utmärkt möjlighet om din arbetsförmåga är nedsatt eller en sjukdom orsakar problem i arbetet Du kan söka...

Läs mer: Behöver du rehabilitering?

15.12.2020

Kungörelse: kaplanstjänst i Esbo svenska församling

Domkapitlet lediganslår en kaplanstjänst i Esbo svenska församling . Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt...

Läs mer: Kungörelse: kaplanstjänst i Esbo svenska församling

15.12.2020

Notis nr 25/2020: DK 15.12.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 15.12.2020 Prostetitlar Biskop Bo-Göran Åstrand har utnämnt följande präster till prostar: Kim Rantala,...

Läs mer: Notis nr 25/2020: DK 15.12.2020

8.12.2020

Notis 24/2020: Kaplanstjänst i Kronoby församling

Den ledigförklarade kaplanstjänsten i Kronoby församling har inom utsatt tid inte fått några sökande. Följande sammanträde Domkapitlets...

Läs mer: Notis 24/2020: Kaplanstjänst i Kronoby församling

3.12.2020

Direktiv till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift 3.12.2020

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i samråd med övriga myndigheter 1.12.2020 meddelat om nya restriktioner för Västra och...

Läs mer: Direktiv till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift 3.12.2020