Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

22.5.2024

Notis 14/2024: DK 21.5.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 21.5.2024 Examina Kyrkoherden i Sibbo svenska församling Camilla Ekholm har avlagt högre pastoralexamen....

Läs mer: Notis 14/2024: DK 21.5.2024

8.5.2024

Notis 13/24: tjänsteansökningar

Borgå den 8 maj 2024Tjänsteansökningar Kyrkoherdetjänsten i Larsmo församling Kyrkoherdetjänsten har inom utsatt tid inte fått någon ansökan....

Läs mer: Notis 13/24: tjänsteansökningar

29.4.2024

Notis 12/24: extra DK sammanträde 29.4.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 29.4.2024 Förordnanden Pastor Claus Ståhlberg avgår från församlingspastorstjänsten i Borgå svenska...

Läs mer: Notis 12/24: extra DK sammanträde 29.4.2024

29.4.2024

Notis 11/2024 kyrkoherdevalet i Petrus församling

Domkapitlet har vid sitt möte 18.1.2024 behandlat kyrkoherdevalet i Petrus församling. Domkapitlet ansåg då att Pia Kummel-Myrskog är mer...

Läs mer: Notis 11/2024 kyrkoherdevalet i Petrus församling

12.4.2024

Notis 10/2024: DK 11.4.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 11.4.2024 Förordnanden Förordnandet för församlingspastorn i Karis-Pojo svenska församling Johannes Westö...

Läs mer: Notis 10/2024: DK 11.4.2024

9.4.2024

Notis 9/2024: församlingspastorer

Församlingspastorstjänster i Vasa svenska och Kyrkslätts svenska församlingar Församlingspastorstjänst i Vasa svenska församling Inom utsatt...

Läs mer: Notis 9/2024: församlingspastorer

2.4.2024

Nylands brigad söker biträdande militärpräst

Vikariat som Biträdande militärpräst vid Nylands brigad Vikariat 28.5.–30.11.2024. Lön: JSA 12 + 17%, 4076,60 € / månad. Särskilda...

Läs mer: Nylands brigad söker biträdande militärpräst

27.3.2024

Kallelse stiftsfullmäktiges sammanträde 30.5.2024

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen 30 maj 2024 kl. 10 i domkapitelshuset i Borgå. Ärenden...

Läs mer: Kallelse stiftsfullmäktiges sammanträde 30.5.2024

18.3.2024

Notis 8/24: DK 18.3.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 18.3.2024 Förordnanden Kaplanen i Petrus församling Ronny Thylin förordnas som tf. kyrkoherde i samma...

Läs mer: Notis 8/24: DK 18.3.2024

8.3.2024

Notis 7/2024

Intresseanmälningar Församlingspastorstjänst i Ingå församling Inom utsatt tid har följande anmält om intresse: Tuija Wilman,...

Läs mer: Notis 7/2024