Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

19.4.2021

Aktualitetstimmen 16.4.2021

Här kan du lyssna på aktualitetstimmen 16.4.2021 för de anställda i Borgå stift: Tryck här för att titta och lyssna på inspelningen

Läs mer: Aktualitetstimmen 16.4.2021

16.4.2021

Notis 6/2021: tjänsteansökningar 16.4.2021

Inom utsatt ansökningstid har följande tjänster, som varit lediganslagna, fått följande ansökningar: Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre...

Läs mer: Notis 6/2021: tjänsteansökningar 16.4.2021

23.3.2021

Kallelse stiftsfullmäktige 27.5.2021

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen den 27 maj 2021 kl....

Läs mer: Kallelse stiftsfullmäktige 27.5.2021

22.3.2021

Cirkulär 941

1 § Elektroniska sammanträden Enligt den ändring av kyrkolagen som stadfästes av rikets president 12.3.2021 och trädde i kraft 15.3.2021 kan...

Läs mer: Cirkulär 941

17.3.2021

Notis 5/2021: DK 16.3.2021

Nytt från domkapitlets sammanträde 16.3.2021 Dimission Tf. kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Wille Westerholm beviljas dimission från...

Läs mer: Notis 5/2021: DK 16.3.2021

17.3.2021

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling Valet förrättas som ett direkt val. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

8.3.2021

Notis 4/2021: kyrkoherdetjänst Vanda

Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling har inom utsatt tid sökts av: ...

Läs mer: Notis 4/2021: kyrkoherdetjänst Vanda

22.2.2021

Direktiv 21.2.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har genom beslut givet 19.2.2021 fastställt nyarestriktioner, vilka gäller i Nyland för tiden 22.2 -...

Läs mer: Direktiv 21.2.2021 till församlingarna och samfälligheterna i Borgå stift

12.2.2021

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Lediga tjänster i stiftet Kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling Valet förrättas som ett indirekt val. Språkkraven är utmärkta muntliga...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

12.2.2021

Notis 3/2021: domkapitlets sammanträde 11.2.2021

Nytt från domkapitlets sammanträde 11.2.2021 Examina Kaplanen i Agricola svenska församling prosten Karl af Hällström har avlagt högre...

Läs mer: Notis 3/2021: domkapitlets sammanträde 11.2.2021