Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

22.6.2020

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 3.9.2020

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till sammanträde torsdagen 3 september 2020 kl. 9.30 i domkapitelshuset i Borgå. Aftonskola för...

Läs mer: Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 3.9.2020

11.6.2020

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling Valet förrättas som ett indirekt val. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

11.6.2020

Notis 12/2020: DK 11.6.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 11.6.2020 Förordnanden Tf. kaplanen i Vörå församling Samuel Erikson förordnas att fortsättningsvis...

Läs mer: Notis 12/2020: DK 11.6.2020

1.6.2020

Notis 11/2020: DK 1.6.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 1.6.2020 Prästvigning Domkapitlet har godkänt TM Jean d’Amour Banayanga för ordination till...

Läs mer: Notis 11/2020: DK 1.6.2020

14.5.2020

Notis 10/2020: DK 14.5.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2020 Examina Tf. kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Yvonne Terlinden har avlagt pastoralexamen. ...

Läs mer: Notis 10/2020: DK 14.5.2020

7.5.2020

Notis 9/2020: Preliminärt resultat i assesorssvalet

Val av prästassessor till domkapitlet har genomförts i stiftets prosterier kl. 13.00. Resultatet efter genomförd rösträkning: Harry S...

Läs mer: Notis 9/2020: Preliminärt resultat i assesorssvalet

21.4.2020

Notis 8/2020 Nytt från DK 21.4.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 21.4.2020 Val av prästassessor Domkapitlet har befriat Berndt Berg från uppdraget som prästassessor från...

Läs mer: Notis 8/2020 Nytt från DK 21.4.2020

14.4.2020

Notis 7/2020: tjänsteansökningar Kyrkslätt

Kaplanstjänst i Kyrkslätts svenska församling Den lediganslagna kaplanstjänsten i Kyrkslätts svenska församling har inom utsatt tid sökts av: ...

Läs mer: Notis 7/2020: tjänsteansökningar Kyrkslätt

25.3.2020

Kallelse stiftsfullmäktige

20.4.2020: Stiftsfullmäktiges sammanträde flyttas till 3.9.2020!Sammanträdet hålls i Borgå. Aftonskola kvällen innan.Kallelsen:Borgå...

Läs mer: Kallelse stiftsfullmäktige

20.3.2020

Information till församlingar och samfälligheter 20.3.2020

Bästa kyrkoherdar, ekonomichefer och medarbetare!Till först vill jag tacka er alla för det arbete ni gör i dessa dagar! Jag ser att ni arbetar...

Läs mer: Information till församlingar och samfälligheter 20.3.2020