Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

12.9.2023

Notis 14/23: DK 12.9.2023

Nytt från domkapitlets sammanträde 12.9.2023 Prästvigning 8.10.2023 Domkapitlet har beslutat godkänna följande personer till prästämbetet och...

Läs mer: Notis 14/23: DK 12.9.2023

25.8.2023

Notis 13/23: DK 24.8.2023

Nytt från domkapitlets sammanträde 24.8.2023 Förordnanden Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk avgår 31.8.2023 på egen begäran. Björk...

Läs mer: Notis 13/23: DK 24.8.2023

7.8.2023

Notis 12/23: tjänsteansökningar

Tjänsteansökningar 7.8.2023 Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom...

Läs mer: Notis 12/23: tjänsteansökningar

14.6.2023

Notis 11/23: DK 13.6.2023

Prästämbetet Domkapitlet har konstaterat att pastor Susanna Lönnqvist har upptagits som pastor i Metodistkyrkan i Finland.Domkapitlet har...

Läs mer: Notis 11/23: DK 13.6.2023

8.6.2023

Notis 10/23: tjänsteansökningar

Tjänsteansökningar 8.6.2023 Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling Kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling har inte...

Läs mer: Notis 10/23: tjänsteansökningar

24.5.2023

Notis 9/23: preliminärt resultat i assessorsvalet

Preliminärt resultat vid valet av prästassessor 24.5.2023:Val av prästassessor har förrättats i stiftets prosterier med inledning kl. 13.00....

Läs mer: Notis 9/23: preliminärt resultat i assessorsvalet

17.5.2023

Notis 8/23: DK 16.5.2023

Nytt från domkapitlets sammanträde 16.5.2023 Förordnanden Kyrkoherden i Vörå församling Hans Boije avgår 31.1.2024 på egen...

Läs mer: Notis 8/23: DK 16.5.2023

28.4.2023

Notis 7/23: DK 27.4.2023

Nytt från domkapitlets sammanträde 27.4.2023 Förordnanden Tf. kyrkoherden i Saltviks församling Carolina Lindström förordnas fortsättningsvis...

Läs mer: Notis 7/23: DK 27.4.2023

19.4.2023

Notis 6/23: tjänsteansökningar

Tjänsteansökningar till ledigförklarade tjänster med sista ansökningsdag 19.4.2023 kl. 12.00 enligt följande: Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre...

Läs mer: Notis 6/23: tjänsteansökningar

30.3.2023

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 1.6.2023

Notis Stiftsfullmäktige sammanträde Stiftsfullmäktige

S tiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen den 1 juni 2023 kl. 9.00 på lägergården AitO-keskus i...

Läs mer: Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 1.6.2023