Stämpel

Aktuellt

18.6.2019

Valet prästassessor till Domkapitlet

Efter genomförd kontrollrökning av rösterna i valet av prästassessor 9.5.2019 kan domkapitlet konstatera att rösterna fördelats enligt...

Läs mer

14.6.2019

Domkapitlets händelsekalender 2020

Stiftsfullmäktiges och domkapitlets sammanträdesdagar, biskopsvisitationer, pastoraltentamen, pastoralexamen, prästvigningar m.m. för hela år...

Läs mer

14.6.2019

Notis 18/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 13.6.2019 Val av prästassessor till domkapitlet Efter genomförd kontrollräkning har domkapitlet fastställt...

Läs mer

7.6.2019

Notis 17/2019        

Kaplanstjänsten i Vanda svenska församling Inom utsatt ansökningstid har följande personer sökt den lediganslagna kaplanstjänsten i Vanda...

Läs mer

20.5.2019

Behöver du rehabilitering?

Individuell rehabilitering är en utmärkt möjlighet om din arbetsförmåga är nedsatt eller en sjukdom orsakar problem i arbetet Du kan söka...

Läs mer

16.5.2019

Notis 16/2019

Val av prästassessor till Domkapitlet – resultatet fastställs 13.6.2019 Val av prästassessor har förrättats i stiftets nio prosterier 9.5.2019...

Läs mer

15.5.2019

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänst i Vanda svenska församling Språkkravet är: fullständigt behärskande av svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal...

Läs mer

15.5.2019

Notis 15/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.5.2019   Examina Tf. kyrkoherden i Replots församling Camilla Brunell har avlagt pastoralexamen....

Läs mer

10.5.2019

Notis 14/2019

Ansökningar till lediganslagna tjänster Inom utsatt ansökningstid har följande ansökningar lämnats in:  Kyrkoherdetjänsten i Solfs...

Läs mer

9.5.2019

Notis 13/2019  

Val av prästassessor till Domkapitlet - Preliminärt resultat Val av prästassessor har förrättats i stiftets nio prosterier 9.5.2019 kl. 13:00...

Läs mer