Stämpel

Aktuellt

17.1.2019

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling

Lediga tjänster i stiftet: Kyrkoherdetjänsten i Solfs församlingSpråkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens...

Läs mer

17.1.2019

Notis den 17 januari 2017

Notis 4/2019                                                                                           ...

Läs mer

15.1.2019

Notis den 15 januari 2019

Inom den utsatta tiden  (15.11.2018-15.1.2019) för nominering av kandidater i biskopsvalet i Borgå stift, har det till domkapitlet lämnats in...

Läs mer

14.1.2019

Notis den 14 januari 2019

Valmansföreningar och representanter för följande kandidater i biskopsvalet i Borgå stift har, idag 14.1.2019, lämnat in stiftelseurkunder: ...

Läs mer

7.1.2019

Präst- & diakonvigning, välsignelse av ungdomsarbetsledare

På Trettondagen 2019 firades präst- & diakonvigning och välsignelse av ungdomsarbetsledare i Borgå domkyrka. Biskops Björn Vikström vigde...

Läs mer

4.1.2019

Notis den 4 januari 2019

Biskopsval Biskop Biskopsval

Inför biskopsvalet i Borgå stift har ombudet Margareta Puiras lämnat in stiftelseurkund för en valmansförening som ställer upp direktor Sixten...

Läs mer

2.1.2019

Kallelse till Stiftsfullmäktiges sammanträde 13.2.2019

Till Sitftsfullmäktiges medlemmar: Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde den 13 februari 2019 kl. 10.30 i...

Läs mer

12.12.2018

Notis den 11 december 2018

Domkapitlet Notis Prästvigning Esbo kaplan kvevlax Kyrkoherde

OBS!     Domkapitlet håller julstängt 21.12.2018-1.1.2019  Chefredaktör May Wikström har tilldelats pro ecclesia – medaljen....

Läs mer

7.12.2018

Cirkulär nr 937

1 § Kandidatnominering för biskopsämbetet En biskopskandidat kan nomineras av en valmansförening bestående av 30 i biskopsvalet röstberättigade...

Läs mer

30.11.2018

Notis den 30 november 2018

Notis kaplan Närpes

Notis 20/2018Inom utsatt ansökningstid har kaplanstjänsten i Närpes församlings söktas av:  Marcus Jakobsson , kaplan i Övermarks...

Läs mer