Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

20.10.2020

Kungörelse: tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast...

Läs mer: Kungörelse: tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik

20.10.2020

Notis 19/2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 20.10.2020 Examina Församlingspastorn i Pedersöre församling Jimmy Österbacka har avlagt pastoralexamen....

Läs mer: Notis 19/2020

14.10.2020

Corona anvisningar för Vasa sjukvårdsdistriktsområde

Domkapitlen i Borgå och Lappo stift har utfärdat anvisningar för de församlingar som är verksamma på Vasa sjukvårdsdistrikts område. Tryck...

Läs mer: Corona anvisningar för Vasa sjukvårdsdistriktsområde

14.10.2020

Notis 18/2020: tjänsteansökningar

Ansökningar till den ledigförklarade kaplanstjänsten i Pedersöre församling Inom utsatt tid har den ledigförklarade kaplanstjänsten i...

Läs mer: Notis 18/2020: tjänsteansökningar

29.9.2020

Aktuell corona information

Aktuell information och gällande anvisningar för församlingar, samfälligheter m.fl. gällande coronapandemin finns samlade på kyrkans intranät...

Läs mer: Aktuell corona information

18.9.2020

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Lediga tjänster i stiftet Kaplanstjänst i Pedersöre församling Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

18.9.2020

Notis 17/2020: domkapitlets sammanträde 17.9.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 17.9.2020 Prästvigning Domkapitlet har godkänt TM Maria Björkgren-Vikström för ordination till...

Läs mer: Notis 17/2020: domkapitlets sammanträde 17.9.2020

14.9.2020

Notis 16/2020: Ansökningar till ledigförklarade tjänster

Ansökningar till ledigförklarade tjänster Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling Den ledigförklarade kaplanstjänsten Houtskärs...

Läs mer: Notis 16/2020: Ansökningar till ledigförklarade tjänster

4.9.2020

Notis 15/2020: stiftsfullmäktige 3.9.2020

Nytt från stiftsfullmäktiges sammanträde 3.9.2020 Stiftsfullmäktige som valdes i februari 2020 har 3.9.2020 hållit sitt konstituerande...

Läs mer: Notis 15/2020: stiftsfullmäktige 3.9.2020

26.8.2020

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Kaplanstjänst i Houtskärs kapellförsamling Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) samt...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster i stiftet