Stämpel

Aktuellt

Biskopsval 19.3.2019

18.3.2019

Biskopsval 19.3.2019

Första omgången i biskopsvalet i Borgå stift hålls tisdag 19 mars. Stiftets nio prosterier inleder sina valmöten klockan 13.Det preliminära...

Läs mer

12.3.2019

Notis 8/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 12.3.2019   Tf. kyrkoherden i Kronoby församling Niklas Wallis har avlagt pastoralexamen.Församlingspastorn...

Läs mer

7.3.2019

Notis 7/2019

Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling Inom utsatt ansökningstid har kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling sökts av: Karl af...

Läs mer

15.2.2019

Notis 6/2019

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling  Inom utsatt ansökningstid har inga ansökningar lämnats in för kyrkoherdetjänsten i Solfs...

Läs mer

8.2.2019

Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) och nöjaktig förmåga att förstå det andra språket...

Läs mer

8.2.2019

Notis 5/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 7.2.2019                                                                     ...

Läs mer

17.1.2019

Kyrkoherdetjänsten i Solfs församling

Lediga tjänster i stiftet: Kyrkoherdetjänsten i Solfs församlingSpråkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens...

Läs mer

17.1.2019

Notis den 17 januari 2019

Notis 4/2019                                                                                           ...

Läs mer

15.1.2019

Notis den 15 januari 2019

Inom den utsatta tiden  (15.11.2018-15.1.2019) för nominering av kandidater i biskopsvalet i Borgå stift, har det till domkapitlet lämnats in...

Läs mer