Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

15.11.2019

Kandidatlistor till valet av kyrkomötesombud och medlemmar till stiftsfullmäktige

PRÄSTOMBUD TILL KYRKOMÖTET På biblisk grund (Johan Eklöf, johan.eklof@gmail.com , +358 40 551 6029) Backström Harry, teol.dr, kyrkoherde ...

Läs mer

22.10.2019

Notis 24/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 22.10.2019 Förordnanden Tf. kyrkoherden i Brändö-Kumlinge församling Kent Danielsson förordnas att...

Läs mer

16.10.2019

Notis 23/2019 kaplanstjänst Mariehamns församling

Den lediganslagna kaplanstjänsten i Mariehamns församling har inom utsatt tid sökts av: Alexandra Äng, församlingspastor i Finström-Geta...

Läs mer

30.9.2019

Notis 22/2019

K yrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling Den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling har inom utsatt tid...

Läs mer

24.9.2019

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet (9/2019)

Kaplanstjänst i Mariehamns församling Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska). Läkarintyg...

Läs mer

24.9.2019

Notis 21/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 24.9.2019 Ordination till prästämbetet Domkapitlet har godkänt följande personer för ordination till...

Läs mer

20.9.2019

Notis 20/2019

Kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling Den lediganslagna kaplanstjänsten i Sibbo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av:...

Läs mer

23.8.2019

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet (8/2019)

Lediga tjänster i stiftet Kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling Valet förrättas som direkt val. Språkkraven är utmärkta muntliga...

Läs mer

23.8.2019

Notis 19/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 22.8.2019 Förordnanden Domkapitlet har utfärdat ett tjänsteförordnande till biskopsämbetet i Borgå stift...

Läs mer

18.6.2019

Valet prästassessor till Domkapitlet

Efter genomförd kontrollrökning av rösterna i valet av prästassessor 9.5.2019 kan domkapitlet konstatera att rösterna fördelats enligt...

Läs mer