Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

17.1.2020

Kungörelse: Lediga tjänster i stiftet

Lediga tjänster i stiftet Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling Valet förrättas som ett direkt val. Språkkraven är Fullständigt...

Läs mer

17.1.2020

Notis 2/2020 nytt från domkapitlet sammanträde 16.1.2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 16.1.2020 Förordnanden Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Jessica Bergström till...

Läs mer

14.1.2020

Anvisningar för kyrkomötes-&stiftsfullmäktige val

Information och anvisningar om valet hittar du på denna sedan under förvaltning. Tryck här för att komma dit.

Läs mer

10.1.2020

Notis 1/2020

Ansökningar till lediganslagna tjänster Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling Inom utsatt tid har kyrkoherdetjänsten i Jomala församling...

Läs mer

8.1.2020

Cirkulär nr 940

Härmed får jag meddela att jag, om Gud så vill, kommer att utföra uppgifter enligt följande program. December 2019 ...

Läs mer

8.1.2020

Cirkulär nr 939

Härmed får jag meddela att jag, om Gud så vill, kommer att utföra uppgifter enligt följande program. September 2019 5 Besök av Nordiska...

Läs mer

8.1.2020

Cirkulär nr 938

Härmed får jag meddela att jag, om Gud så vill, kommer att utföra uppgifter enligt följande program. April 2019 8 Biskopsmöte, Helsingfors 9...

Läs mer

18.12.2019

Kungörelse: lediga tjänster i stiftet

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling Valet förrättas som ett direkt val. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i...

Läs mer

18.12.2019

Notis nr 27/2019

Nytt från domkapitlets sammanträde 17.12.2019 Titlar och förtjänsttecken Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har beviljats...

Läs mer

17.12.2019

Domkapitlets julhälsning

Domkapitlets personal önskar er alla en fridfull jul och ett gott nytt år!Domkapitlets julhälsning kan ses i formen av en video på domkapitlets...

Läs mer