Lokaltåg.
Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekten

Domkapitlet och KCSA erbjuder följande utvecklingsprojekt (klicka på länken för att läsa mer):

Utvecklingsprojekt inom Gudstjänstlivet

Utvecklingsprojekt inom kommunikation

Utvecklingsprojekt inom Kyrkans dopundervisning

Utvecklingsprojekt inom volontärarbete

Utvecklingsprojekt för vägen till miljödiplom

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Kontakt

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan robert.lemberg@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.