Flaskpost
Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt / Utvecklingsprojekt inom kommunikation

Utvecklingsprojekt inom kommunikation

Mål

Formulera en kommunikationsstrategi

Innehåll

  • Församlingens lokala behov och förutsättningar
  • se över församlingens kommunikation; internt och offentligt, i vardag och kris
  • tillsammans utveckla församlingens kommunikation

Arbetsmetoder

  • Kartlägga församlingens styrkor, svagheter, hot, möjligheter (SWOT)
  • Omsätta insikterna från SWOT och omvärldsanalys i praktiken
  • Egen uppföljning under projektets gång
  • Utvärdering av projektet
  • Göra omvärldsanalys utgående från styrdokument (verksamhetsplaner, berättelser och strategier) och fakta om det lokala sammanhanget

Målgrupp

Hela arbetslaget, förtroendevalda

Tidtabell

En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Kontakt

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan robert.lemberg@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.