Ett guldkors på en dopsklänning
Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt / Utvecklingsprojekt inom kyrkans dopundervisning

Utvecklingsprojekt inom kyrkans dopundervisning

Mål

 • Synliggöra den kristna fostrans stig i den lokala församlingen
 • Stödjer församlingen att tillsammans utveckla sitt arbete med lärande och växande i den kristna tron

Innehåll

 • Hur ser den kristna fostrans stig ut i dag för våra församlingsmedlemmar? Hur önskar vi att den kan se ut om några år?
 • Hur jobbar vi med dopet?
 • Kyrkans småbarnspedagogik – utmaningar och möjligheter hos oss
 • Hur stöder vi hela familjen?
 • Tweens – möjligheter och utveckling av verksamhet med 9–13 åringar.
 • Konfirmandarbetet – hur kommer vi vidare från tankar och visioner till handling?
 • Ungdomar – unga vuxna – vuxna
 • Hur jobba i team (olika anställda och frivilliga)?
 • Läskunnighet – kyrkspråket, bildspråk, barn och ungdomars värld och språk (omvärldsanalys)
 • Kontakterna till samhällets småbarnspedagogik och skolan – nya sätt att jobba (Samarbetskorgarna)

Arbetsmetoder

 • Lägesbeskrivning. Omvärldsanalys. Statistik. Vad fungerar bra? Vad sörjer vi? Vart vill vi nå? Behov?
 • Distansuppgifter med mångsidiga metoder: Praktiska uppgifter som testas i det dagliga arbetet. Sektoröverskridande. Uppgifter i team

Målgrupp

 • Alla i arbetslaget som har koppling till gudstjänstarbetet, förtroendevalda, informationsansvarig
 • Barn- och ungdomsarbetsledarna, konfirmandarbetsteamet

Tidtabell

En process som omfattar ca 1–2 år, 2–4 träffar

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Kontakt

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekan robert.lemberg@evl.fi per mail eller mobil 040-142 5215.