Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt / Utvecklingsprojekt för vägen till miljödiplom

Utvecklingsprojekt för vägen till miljödiplom

Mål

 • Att församlingen skulle ansöka om ett miljödiplom
 • Formulering av nuläge i en miljöinventering

Teman

 • Genomgång av de olika verksamhetssektorerna som miljödiplomet omfattar
 • Kyrkans klimat och energiprogram – En kolneutral kyrka 2030
 • Tillsammans gå igenom processen för att ansöka om ett miljödiplom
 • Vad fokusera på i den lokala församlingen av de möjligheter som miljödiplomet ger?

Arbetsmetoder

 • Föreläsningar om miljödiplomet
 • Genomgång av olika modeller för ansökningar
 • Grupparbeten kring de lokala förhållandena, som mynnar ut i en miljöinventering

Målgrupp

 • Församlingens miljöarbetsgrupp
 • Förtroendevalda, ledningsgrupp, medarbetare

Tidtabell

En process som omfattar 1-2 år (färdigt miljödiplom) 2-4 träffar

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Kontakt

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekanen per e-post eller mobil 040-142 5215.