Tulpaner.
Framsidan / Stöd i arbetet / Utvecklingsprojekt / Utvecklingsprojekt inom volontärarbete

Utvecklingsprojekt inom volontärarbete

Mål

 • Att stöda och inspirera församlingens arbete med frivilliga medarbetare
 • Att forma skräddarsydda utbildningar som utgår från församlingens ideella engagemang och energi
 • Att synliggöra kompetens i församlingens volontärinsatser
 • Att utbilda församlingsmedarbetare och frivilliga tillsammans lokalt

Innehåll

 • Församlingens lokala synlighet
 • Kompetensmärken för volontärer i en kyrklig kontext
 • Ledarskap – frivilliga medarbetare som en strategisk resurs

Arbetsmetoder

 • Fokusgrupper, servicedesign i teologisk tappning
 • Kompetenskartläggningar och kriterier
 • Webb, sociala media, digitala plattformar

Målgrupp

 • Alla i arbetslaget som jobbar med volontärer lokalt
 • Alla frivilliga och förtroendevalda som vill öka församlingens närvaro lokalt

Tidtabell

I allmänhet en termin (vår/höst) eller längre beroende på de långsiktiga behoven

Kursavgift

250 € per besök. Därutöver står församlingen för kost och logi för sakkunniga eller stiftssekreterare. Om församlingen önskar engagera eventuella utomstående experter står församlingen för arvode och resor.

Kontakt

Blev du intresserad? Kontakta stiftsdekanen per e-post eller mobil 040-142 5215.