Domkapitlet.
Framsidan / Test sida högre pastoralexamen

Test sida högre pastoralexamen

Högre pastoralexamen (80 sp) fördjupar det teologiska kunnandet och riktar sig till präster som vill fördjupa sin teologiska yrkeskunskap och är intresserade av krävande ledningsuppgifter inom kyrkan.Högre pastoralexamen ger färdigheter som behövs speciellt i uppdragen som domprost, prästassessor och stiftsdekan. Utbildningen är nyttig även för andra krävande administrations-, lednings- och expertuppdrag inom kyrkan.

För att avlägga examen krävs pastoralexamen samt minst nöjaktigt betyg (2-/3) i examen i ledning av församlingsarbete (6 sp) eller på annat sätt införskaffad behörighet att söka tjänsten som kyrkoherde.

Examensstruktur

Examen ger fördjupade kunskaper i teologi och dess tillämpning i kyrkans verksamhet, ledning inom kyrkan samt kyrkans förvaltning och författning.

Högre pastoralexamen består av moduler. Examen har följande struktur

  • Kyrkans ledarskapsutbildning (20 sp)
  • Fördjupade teologiska studier som ingår i kyrkans personalutbildning (40 sp)
  • En rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp)

Studierna som godkänns för högre pastoralexamen avgörs av domkapitlet vid godkännandet av den individuella studieplanen och den avlagda examen. Stiftsdekanen kan vid behov bidra med detaljerad tilläggsinformation.