16.8.2019

Är det möjligt att besöka domkapitelshuset i Borgå?

Domkapitelshuset är hem för domkapitlets ämbetsverk. Grupper är välkomna på besök i den mån det passar ämbetsverkets tidtabell. Läs mer om...

Läs mer: Är det möjligt att besöka domkapitelshuset i Borgå?