Domkapitlet.

Kyrkomötes- och stiftsfullmäktige val

Valdeltagandet

Valdeltagandet i valen var:

85 % vad gäller röstberättigade lekmän

66,6 % vad gäller präster

Resultat Åland

Som lekmannarepresentant för Åland i stiftsfullmäktige valdes genom sämjoval Christian Beijar med Gun-Britt Lyngander som första ersättare och Marie Häggblom som andra ersättare.

Till Ålands lekmannarepresentant i kyrkomötet valdes genom sämjoval Olof Widén med Johan Ehn som första ersättare och Marine Holm Johansson som andra ersättare.

Kandidater

Nedan hittar du listor över de kandidater som är uppställda i valet. Notera att det är skilda listor för kyrkomötet och stiftsfullmäktige samt lekmän och präster.

Slutlig kandidatsammanställning med kandidatnummer

PRÄSTMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

I Tillsammans för kyrkan

2. Apostolidou Elefteria, församlingspastor, Träskända
3. Björklund Mats, kyrkoherde, Malax
4. Gäddnäs Katarina, församlingspastor, Mariehamn
5. Jern Siv familjerådgivare, Vasa
6. Kontunen Emilia, församlingspastor, Vörå
7. Lagerroos Janette, kaplan, Pargas
8. Lindeman Jon, kyrkoherde, Finström
9. Lundgren Andreas, församlingspastor, Sibbo
10. Lundström Anders, kaplan, Korsholm
11. Nyberg Daniel, kaplan, Esbo
12. Repo-Rostedt Maria, pastor, enskild näringsidkare, Helsingfors
13. Smeds Helena, tf kaplan, Nykarleby
14. Strömbäck Patrica, kaplan, Närpes
15. Terho Johan, församlingspastor, Borgå
16. Terlinden Yvonne, TD, familjerådgivare, Raseborg
17. Vuoristo Camilla, JM, TM, Esbo
18. Westerholm Wille, kaplan, Raseborg
19. Wilman Tuija, församlingspastor, Borgå

II Jesus i centrum

20. Erikson Samuel, kaplan, Vörå
21. Norrback, Daniel, kyrkoherde, Kristinestad
22. Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors
23. Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors
24. Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors
25. Östman Henrik, kaplan, Nykarleby

PRÄSTOMBUD TILL KYRKOMÖTET

I Tillsammans för kyrkan

26. Anderssén-Löf Mia, stiftsdekan, TD, Borgå
27. Friman Rose-Maj, kyrkoherde, Korsholm
28. Häggblom Benjamin, församlingspastor, Vasa
29. Puska Mari, kyrkoherde, Mariehamn
30. Ray Tomas, TM, vikarierande universitetslärare, Helsingfors
31. Westerlund Johan, kyrkoherde, kontraktsprost, Raseborg

II  Jesus i centrum

32. Erikson Samuel, kaplan, Vörå
33. Häggblom Albert, verksamhetsledare, organisationskonsult, Pedersöre
34. Norrback Daniel, kyrkoherde, Kristinestad
35. Riska Magnus, TD, docent, Helsingfors
36. Rosqvist Tuomas, församlingspastor, JD, Helsingfors
37. Sandell Torsten, bibellärare, koranforskare, Helsingfors

LEKMANNAMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

I En kyrka för alla

2. Björkman Susanne, agrolog, färjförare, Åbo
3. Eklöf Jan-Erik Jeje, verksamhetsledare, Vanda
4. Engblom Magnus, DI. Section leader, Sibbo
5. Englund Greger, PeM, TM, Kyrkslätt
6. Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg
7. Helander, Gunnel Maria, arkitekt, Hangö
8. Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs
9. Kokkola Mikael, redaktör, Borgå
10. Lindholm Frank, pensionär, Raseborg
11. Lumivirta Sabina, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors
12. Rancken Katarina, PK, Åbo
13. Riipola Kirsti, pensionerad specialforskare, Pargas
14. Rosenberg Thomas, PM, skriftställare, Lovisa
15. Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby
16. Särs Gudrun, läkare, specialist i geriatri, Vasa
17. Södergård Marja-Lena, pensionerad klasslärare, Vörå
18. Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå

II  För Kristi kyrka

19. Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo
20. Brännbacka Kent, IT-ingenjör, Larsmo
21. Eklund Åsa, diakon, socionom, Pedersöre
22. Galls Leif, tf diakoniarbetare, Korsholm
23. Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo
24. Mård Krister, företagare, Pedersöre
25. Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors
26. Pått Solveig, museiserviceansvarig, Korsholm
27. Sarelin Birgitta, docent, TD, Nykarleby
28. Snellman Hans, pensionerad överkommissarie, Karleby
29. Storvall Kerstin, rektor, utbildningsledare, Nykarleby
30. Särs Karin, socialarbetarstuderande, Helsingfors
31. Särs Rune, exportchef, Korsholm
32. Vik Jonathan, studerande, Helsingfors
33. Wester Harald, yrkeslärare, Jakobstad
34. Wikström Jonas, ingenjör, Korsholm
35. Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

LEKMANNAOMBUD TILL KYRKOMÖTET

I  En kyrka för alla

36. Achrén Ulla, EM, Åbo
37. Eklöf Jan-Erik Jeje, verksamhetsledare, Vanda
38. Forsell Ann-Christine, EM, företagare, Raseborg
39. Harms-Aalto Martina, FM, kommunikationsföretagare, Helsingfors
40. Ismark Anita, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs
41. Lindholm Frank, pensionär, Raseborg
42. Smedjebacka Sonja, kantor, musiklärare, Karleby
43. Terho Johanna, ungdomsarbetsledare, Borgå
44. Öster Magnus, direktör, EK, Vasa

II För Kristi kyrka

45. Blomberg Anders, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo
46. Gädda Matias byggnadsingenjör, projektchef , Helsingfors
47. Hjulfors Torvald, pensionerad rektor, Pedersöre
48. Myrskog Carolina, TM, timlärare, Åbo
49. Pajunen Niklas, privatföretagare, Helsingfors
50. Saarukka Karin, pensionerad lektor, Kronoby
51. Sandell Torbjörn, jurist, Karleby
52. Stenlund Göran, FM, pensionerad verksamhetsledare, Vasa
53. Åbacka Susanna, fysioterapeut, Närpes

Kandidatsammanställningar (PDF)

Här kan du ladda ner kandidatsammanställningar inför valen. Sammanställningarna har sänts med kallelserna och kommer att finnas tillgängliga under valmötena. Tryck på rubriken för att öppna eller ladda ner filen i pdf-format.

Lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige

Prästmedlemmar till stiftsfullmäktige

Lekmannaombud till kyrkomötet

Prästombud till kyrkomötet

Filerna är inte tillgänglighetsanpassade.

Valet på Åland

Kandidater till kyrkomötet

Olof Widén, kandidat

Johan Ehn, första ersättare

Marine Holm Johansson, andra ersättare

Listan heter: En kyrka värd namnet

Ombud: Margareta Flink

Kandidater till stiftsfullmäktige

Christian Beijar, kandidat

Gun-Britt Lyngander, första ersättare

Marie Häggblom, andra ersättare

Listan heter: Omtanke om stiftet

Ombud: Ulla Andersson

Valtidtabell

Val av lekmanna och prästombud till kyrkomötet och stiftsfullmäktige förrättas 13.2.2024.

Tidtabellen

12.9.2023 Domkapitlet tillsatte en valnämnd

31.10.2023 (senast) Förteckningar över de röstberättigade prästerna och förtroendevalda har tillställts valnämnden

15.11.2023 kl. 16 Kandidatuppställningen avslutas

21.11.2023 Valnämndens sammanträde varvid valnämnden inledningsvis granskade stiftelseurkunderna

9.12.2023 (senast) Valmansföreningarna har möjlighet att göra rättelser i stiftelseurkunderna

15.12.2023 (senast) Valnämnden skickar ett utdrag ur förteckningen över röstberättigade präster till kontraktsprostarna

15.12.2023 Valnämnden fastställer kandidatlistorna

25.1.2024 (senast) Kyrkoherden ska meddela valnämnden folkmängden i församlingen enligt 31.12.2023

31.1.2024 Valnämnden fastställer röstetalet för varje
röstberättigad förtroendevald

13.2.2024 VALMÖTEN prosterivis för prästerna och
församlingsvis för de förtroendevalda

14.2.2024 Valnämnden räknar ut ett preliminärt resultat

19.2.2024 Valnämnden fastställer valresultatet. Besvärstiden är 30 dagar.

1.5.2024 Mandatperioden för de valda medlemmarna och ombuden börjar.

Valnämnd för stiftet

Domkapitlet har tillsatt en valnämnd för stiftet (exkl. Åland).

Medlemmar:

 • Gunnar Grönblom, ordförande
 • Sara Grönqvist
 • Anders Laxell
 • Marika Eklund-Pelto
 • Lars-Runar Knuts

Suppleanter:

 • Mårten Andersson
 • Mia Bäck
 • Arvo Björkroth
 • Lars-Eric Henricson
 • Siv Sandberg

Sekreterare: Andreas von Bergmann

Kontaktuppgifter till ordförande Gunnar Grönblom: gunnar.gronblom@gmail.com eller 0400138680

Valnämndens möten

 • 15.12.2023 kl. 10 i Pargas
 • 31.1.2024 kl. 10 i Pargas
 • 14.2.2024 kl. 10 i Borgå
 • 19.2.2024 kl. 10 i Pargas

Valnämnd för Åland

Domkapitlet har tillsatt en välnämnd för Åland.

Medlemmar:

 • Patrik Donner, ordförande
 • Börje Lundberg
 • Teresa Westermark

Suppleanter:

 • Göran Hansen
 • Inger Andersson
 • Katrin Gwardak

Sekreterare: Benny Andersson

Ordförandes klubba.