heronbild
Framsidan / Kungörelse fastställt resultat valen 13.2.2024

Kungörelse fastställt resultat valen 13.2.2024

Lekmannaombud till kyrkomötet

Resultatet vid valet av lekmannaombud från Borgå stift, förutom från Åland, vid kyrkomötet kungjort av valnämnden i Borgå stift den 19 februari 2024

Valda för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2028:

Martina Harms-Aalto, FM, kommunikationsföretagare, Helsingfors
personligt röstetal 35,278, jämförelsetal 167,600 (lista I)

Anita Ismark, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs
personligt röstetal 33,792, jämförelsetal 83,800 (lista I)

Göran Stenlund, FM, pensionerad verksamhetsledare, Vasa
personligt röstetal 28,212, jämförelsetal 82,379 (lista II)

Följande har valts till ersättare för dessa:

Lista I

Ulla Achrén, EM, Åbo
personligt röstetal 27,987, jämförelsetal 55,867

Johanna Terho, ungdomsarbetsledare, Borgå
personligt röstetal 21,599, jämförelsetal 41,900

Frank Lindholm, pensionär, Raseborg
personligt röstetal 16,188, jämförelsetal 33,520

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda
personligt röstetal 12,423, jämförelsetal 27,933

Magnus Öster, direktör, EK, Vasa
personligt röstetal 7,823, jämförelsetal 23,943

Ann-Christine Forsell, EM, företagare, Raseborg
personligt röstetal 6,773, jämförelsetal 20,950

Sonja Smedjebacka, kantor, musiklärare, Karleby
personligt röstetal 5,737, jämförelsetal 18,622

Lista II

Torbjörn Sandell, jurist, Karleby
personligt röstetal 9,736, jämförelsetal 41,190

Karin Saarukka, pensionerad lektor, Kronoby
personligt röstetal 8,639, jämförelsetal 27,460

Torvald Hjulfors, pensionerad rektor, Pedersöre
personligt röstetal 8,626, jämförelsetal 20,595

Matias Gädda, byggnadsingenjör, projektchef , Helsingfors
personligt röstetal 8,535, jämförelsetal 16,476

Susanna Åbacka, fysioterapeut, Närpes
personligt röstetal 7,938, jämförelsetal 13,730

Anders Blomberg, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo
personligt röstetal 5,967, jämförelsetal 11,768

Niklas Pajunen, privatföretagare, Karleby
personligt röstetal 2,775, jämförelsetal 10,297

Carolina Myrskog, TM, timlärare, Åbo
personligt röstetal 1,951, jämförelsetal 9,153

Lekmannamedlemmar stiftsfullmäktige

Resultatet vid valet av lekmannamedlemmar från Borgå stift, förutom från Åland, i stiftsfullmäktige i Borgå stift kungjort av valnämnden i Borgå stift den 19 februari 2024

Valda för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2028:

Anita Ismark, pensionerad kommundirektör, kommunalråd, Korsnäs
personligt röstetal 18,857, jämförelsetal 159,121 (lista I)

Krister Mård, företagare, Pedersöre
personligt röstetal 10,308, jämförelsetal 83,752 (lista II)

Frank Lindholm, pensionär, Raseborg
personligt röstetal 15,968, jämförelsetal 79,561 (lista I)

Susanne Björkman, agrolog, färjförare, Åbo
personligt röstetal 14,504, jämförelsetal 53,040 (lista I)

Susanna Åbacka, fysioterapeut, Närpes
personligt röstetal 6,925, jämförelsetal 41,876 (lista II)

Sabina Lumivirta, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors
personligt röstetal 12,691, jämförelsetal 39,780 (lista I)

Jan-Erik Jeje Eklöf, verksamhetsledare, Vanda
personligt röstetal 12,434, jämförelsetal 31,824 (lista I)

Hans Snellman, pensionerad överkommissarie, Karleby
personligt röstetal 6,642, jämförelsetal 27,917 (lista II)

Gudrun Särs, läkare, specialist i geriatri, Vasa
personligt röstetal 12,302, jämförelsetal 26,520 (lista I)

Johanna Terho, ungdomsarbetsledare, Borgå
personligt röstetal 10,352, jämförelsetal 22,732 (lista I)

Kent Brännbacka, IT-ingenjör, Larsmo
personligt röstetal 6,602, jämförelsetal 20,938 (lista II)

Gunnel Maria Helander, arkitekt, Hangö
personligt röstetal 8,939, jämförelsetal 19,890 (lista I)

Sonja Smedjebacka, kantor, musiklärare, Karleby
personligt röstetal 8,506, jämförelsetal 17,680 (lista I)

Följande har valts till ersättare för dessa:

Lista I

Mikael Kokkola, redaktör, Borgå
personligt röstetal 7,551, jämförelsetal 15,912

Katarina Rancken, PK, Åbo
personligt röstetal 7,340, jämförelsetal 14,466

Magnus Engblom, DI. Section leader, Sibbo
personligt röstetal 6,821, jämförelsetal 13,260

Ann-Christine Forsell, EM, företagare, Raseborg
personligt röstetal 6,710, jämförelsetal 12,240

Thomas Rosenberg, PM, skriftställare, Lovisa
personligt röstetal 6,175, jämförelsetal 11,366

Marja-Lena Södergård, pensionerad klasslärare, Vörå
personligt röstetal 4,846, jämförelsetal 10,608

Greger Englund, PeM, TM, Kyrkslätt
personligt röstetal 3,673, jämförelsetal 9,945

Kirsti Riipola, pensionerad specialforskare, Pargas
personligt röstetal 1,452, jämförelsetal 9,360

Lista II

Anders Blomberg, utbildningsexpert, sjukskötare, Esbo
personligt röstetal 6,033, jämförelsetal 16,750

Jonas Wikström, ingenjör, Korsholm
personligt röstetal 5,825, jämförelsetal 13,959

Kerstin Storvall, rektor, utbildningsledare, Nykarleby
personligt röstetal 5,658, jämförelsetal 11.965

Rune Särs, exportchef, Korsholm
personligt röstetal 5,606, jämförelsetal 10,469

Harald Wester, yrkeslärare, Jakobstad
personligt röstetal 5,434, jämförelsetal 9,306

Solveig Pått, museiserviceansvarig, Korsholm
personligt röstetal 4,500, jämförelsetal 8,375

Leif Galls, tf diakoniarbetare, Korsholm
personligt röstetal 4,155, jämförelsetal 7,614

Åsa Eklund, diakon, socionom, Pedersöre
personligt röstetal 3,939, jämförelsetal 6,979

Birgitta Sarelin, docent, TD, Nykarleby
personligt röstetal 3,445, jämförelsetal 6,442

Niklas Pajunen, privatföretagare, Helsingfors
personligt röstetal 3,308, jämförelsetal 5,982

Karin Särs, socialarbetarstuderande, Helsingfors
personligt röstetal 2,443, jämförelsetal 5,583

Jonatan Vik, studerande, Helsingfors
personligt röstetal 2,143, jämförelsetal 5,235

Carolina Myrskog, TM, timlärare, Åbo
personligt röstetal 0,786, jämförelsetal 4,927

Prästombud i kyrkomötet

Resultatet vid valet av prästombud från Borgå stift vid kyrkomötet, kungjort av valnämnden i Borgå stift den 19 februari 2024

Valda för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2028:

Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan, TD, Borgå
personligt röstetal 41, jämförelsetal 155,000 (lista I)

Torsten Sandell, bibellärare, koranforskare, Helsingfors
personligt röstetal 26, jämförelsetal 78,000 (lista II)

Följande har valts till ersättare för dessa

Lista I

Johan Westerlund, kyrkoherde, kontraktsprost, Raseborg
personligt röstetal 40, jämförelsetal 77,500

Mari Puska, kyrkoherde, Mariehamn
personligt röstetal 39, jämförelsetal 51,667

Benjamin Häggblom, församlingspastor, Vasa
personligt röstetal 17, jämförelsetal 38,750

Tomas Ray, TM, vikarierande universitetslärare, Helsingfors
personligt röstetal 12, jämförelsetal 31,000

Rose-Maj Friman, kyrkoherde, Korsholm
personligt röstetal 6, jämförelsetal 25,8333

Lista II

Albert Häggblom, verksamhetsledare, organisationskonsult, Pedersöre
personligt röstetal 24, jämförelsetal 39,000

Magnus Riska, TD, docent, Helsingfors
personligt röstetal 16, jämförelsetal 26,000

Samuel Erikson, kaplan, Vörå
personligt röstetal 7, jämförelsetal 19,500

Daniel Norrback, kyrkoherde, Kristinestad
personligt röstetal 3, jämförelsetal 15,600

Tuomas Rosqvist, församlingspastor, JD, Helsingfors
personligt röstetal 2, jämförelsetal 13,000

Prästmedlemmar i stiftsfullmäktige

Resultatet vid valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige i Borgå stift kungjort av valnämnden i Borgå stift den 19 februari 2024

Valda för mandatperioden 1.5.2024–30.4.2028:

Yvonne Terlinden, TD, familjerådgivare, Raseborg
personligt röstetal 33, jämförelsetal 161,000 (lista I)

Katarina Gäddnäs, församlingspastor, Mariehamn
personligt röstetal 16, jämförelsetal 80,500 (lista I)

Torsten Sandell, bibellärare, koranforskare, Helsingfors
personligt röstetal 30, jämförelsetal 74,000 (lista II)

Siv Jern, familjerådgivare, Vasa
personligt röstetal 14, jämförelsetal 53,667 (lista I)

Patrica Strömbäck, kaplan, Närpes
personligt röstetal 11, jämförelsetal 40,250 (lista I)

Samuel Erikson, kaplan, Vörå
personligt röstetal 15, jämförelsetal 37,000 (lista II)

Janette Lagerroos, kaplan, Pargas
personligt röstetal 11, jämförelsetal 32,200 (lista I)

Följande har valts till ersättare för dessa:

Lista I

Elefteria Apostolidou, församlingspastor, Träskända
personligt röstetal 10, jämförelsetal 26,833

Jon Lindeman, kyrkoherde, Finström
personligt röstetal 9, jämförelsetal 23,000

Johan Terho, församlingspastor, Borgå
personligt röstetal 9, jämförelsetal 20,125

Camilla Vuoristo, JM, TM, Esbo
personligt röstetal 8, jämförelsetal 17,889

Wille Westerholm, kaplan, Raseborg
personligt röstetal 6, jämförelsetal 16,100

Maria Repo-Rostedt, pastor, enskild näringsidkare, Helsingfors
personligt röstetal 6, jämförelsetal 14,636

Mats Björklund, kyrkoherde, Malax
personligt röstetal 5, jämförelsetal 13,417

Anders Lundström, kaplan, Korsholm
personligt röstetal 5, jämförelsetal 12,385

Daniel Nyberg, kaplan, Esbo
personligt röstetal 5, jämförelsetal 11,500

Andreas Lundgren, församlingspastor, Sibbo
personligt röstetal 5, jämförelsetal 10,733

Helena Smeds, tf kaplan, Nykarleby
personligt röstetal 4, jämförelsetal 10,063

Tuija Wilman, församlingspastor, Borgå
personligt röstetal 4, jämförelsetal 9,471

Emilia Kontunen, församlingspastor, Vörå
personligt röstetal 0, jämförelsetal 8,944

Lista II

Magnus Riska, TD, docent, Helsingfors
personligt röstetal 14, jämförelsetal 24,667

Henrik Östman, kaplan, Nykarleby
personligt röstetal 7, jämförelsetal 18,500

Daniel Norrback, kyrkoherde, Kristinestad
personligt röstetal 5, jämförelsetal 14,800

Tuomas Rosqvist, församlingspastor, JD, Helsingfors
personligt röstetal 3, jämförelsetal 12,333

Besvärsanvisning

Över valnämndens beslut får anföras besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol medelst skriftliga besvär.

Besvär får anföras på den grund att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider mot lag.

Besvärstid

Besvär ska anföras inom trettio (30) dagar efter att valets utgång kungjorts eller således senast den 27 mars 2024 kl. 15.

Besvärens form och innehåll

I besvärsskriften ska anges

  • besvärandens namn och hemort
  • postadress och telefonnummer dit meddelanden om ärendets handläggning kan skickas åt besväranden
  • det beslut i vilket ändring söks
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Ändringssökande, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har satt upp besvären ska i besvärsskriften även uppges namn och hemort för denna person.

Bilagor till besvärsskriften

Till besvärsskriften ska fogas

  • valnämndens beslut i original eller kopia,
  • intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat, samt
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

Ombud som inte är advokat eller allmänt rättsbiträde ska foga fullmakt till besvärsskriften.

Hur besvärsskriften ska tillställas myndigheten

Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas per post eller med bud. Handlingarna ska inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.

Helsingfors förvaltningsdomstols post- och besöksadress är: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Fax: 029 564 2079

E-post: helsinki.hao@oikeus.fi

På valnämndens i Borgå stift vägnar:

Gunnar Grönblom                                                         Andreas von Bergmann
ordförande                                                                     sekreterare