gammal orgel

Gudstjänstliv

Utvecklingsprojekt inom gudstjänstliv

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekt inom gudstjänstlivet erbjuder församlingen ett konkret sätt att arbeta med och kring församlingens gudstjänstliv.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojektet inom gudstjänstliv

noter med instrument

Evenemang

Dansmässan ”Din ljusa skugga” 18-19.1.2020, Jomala, Åland

Tryck här för att gå till kalenderevenemanget

Perosn med kalender i handen