gammal orgel

Gudstjänstliv

Utvecklingsprojekt inom gudstjänstliv

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekt inom gudstjänstlivet erbjuder församlingen ett konkret sätt att arbeta med och kring församlingens gudstjänstliv.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojektet inom gudstjänstliv

noter med instrument

Referensgrupp för gudstjänstlivet i Borgå stift 2022 – 2024

Referensgrupp för gudstjänstlivet i Borgå stift 1.9.2022-31.8.2024

  • Philip Hällund, lekmanna-aktiv och kantor i Ålands södra skärgårdsförsamling, Kökar
  • Dag-Ulrik Almqvist, kantor i Johannes församling i Helsingfors
  • Heidi Mäkelä, Ledande ungdomsarbetsledare i Vasa svenska församling.
  • Claus Terlinden, omsorgspräst, KCSA
  • Stiftsdekanen

Stiftssekreteraren för gudstjänstliv och musik som fungerar som sekreterare och sammankallare.
Vid behov kan sakkunniga kallas till referensgruppen.

Gudstjänstlitteratur

Förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig i högmässans innehåll och utformning.

 

Tryck här för att öppna listan med litteraturförslag

Som en första introduktion kan rekommenderas Handledning för högmässan som gavs ut av kyrkostyrelsen och domkapitlet 2002.

Tjäna Herren med glädje Handledning till högmässan. Tryck här för att ladda ner

 

En del av böckerna listade nedan är slutsålda, men man kan försöka låna av någon om man tycker att de verkar intressanta.

Gudstjänstlitteratur på svenska blir i första hand med anknytning till Svenska kyrkan. Vi har utvecklats lite olika sedan 1809, men grunden och historien före 1809 är desamma. Här finns en kandidatavhandling om korstecken, i den lyfts en del av böckerna nedan fram:

Tryck här för att läsa en kandidatavhandling om korstecken

 

Karl-Gunnar Ellverson: Handbok i liturgik (2015).  Verbum trycker på beställning: Tryck här för att beställa från Verbums sida

Carl Henrik Martling: Liturgik. En introduktion. Denna bok (2006) är numera slutsåld enligt Adlibris. Tryck här för att gå till bokens Adlibris sida

Både Martling och Ellverson skrev (båda är numera avlidna) med utgångspunkt i Svenska kyrkans handbok 1986, så det går inte att applicera lärdomarna i deras böcker rakt av.

 

Carl Sjögren: Kyrkan lovsjunger (2019) – Tryck här för att beställa från Artos sida

Lena Petersson: Kärlekens måltid (2005). Tryck här för att beställa från Adlibris sida

Båda böckerna nedan av Martin Modéus trycks upp mot beställning.

Martin Modéus: Gudstjänstens kärnvärden (2018): Tryck här för att beställa från Verbums sida

Martin Modéus:  Mänsklig gudstjänst (2005) : Tryck här för att beställa från Verbums sida

 

Fredrik Modéus: Mod att vara kyrka (2005): Tryck här för att beställa från Verbums sida

 

Brodd & Weman: Liturgi i Svenska kyrkan (2020), Tryck här för att beställa från Artos sida

 

Johan Dalman: Högt i tak i heliga rum (2019): Tryck här för att beställa från Verbums sida

 

Peter Halldorf: Den heliga mässan (2014)Tryck här för att beställa från bokförlagets sida

 

Olle Carlsson och Lisbeth Gustafsson: Liv i kyrkan. 12 steg i gudstjänstförnyelse. (Verbum 2015) Tryck här för att beställa från Verbums sida

 

Fredrik Portin: Från ökenmässa till hårdrock halleluja¨(2013). Tryck här för att beställa från Adlibris sida

 

Patrik Hagman: Om Sann gemenskap (2014) Tryck här för att beställa från Fontana medias sida

 

Ninna Edgardh: Gudstjänst i tiden (2010) – slutsåld

böcker i hög

MÄSSA med några få

Mässa med några få är ett formulär för när endast några få är samlade till gudstjänst. Tanken är att kunna fira en hel högmässa något förkortat och förenklat. Formuläret kan också användas vid t.ex. kvällsmässor, lägergudstjänster, retreater, ungdomssamlingar mm. Liturgin bygger i första hand på lästa växelläsningar och utgår främst från Mässa 3 i handboken. Gudstjänsten leds av präst och kantor som delar gemenskapen med den församlade skaran på den plats där de sitter gärna framme i kyrkan. Materialet är hämtat från Kyrkohandboken I-II och de viktigaste delarna är mötet med Guds ord, bönegemenskapen och nattvardsmåltiden.

Den ena agendan är en kommenterad agenda som är tänkt som stöd för präst och kantor som leder gudstjänsten. Församlingsagendan är en enklare version som man kan printa ut åt gudstjänstfirarna på en enkel, dubbelvikt A4.

Tryck här för att öppna den kommenterade agendan

Tryck här för att öppna församlingsagendan för gudstjänstfirarna (word-fil)

Tryck här för att öppna församlingsagendan (pdf-fil)

 

Tryck här för en visuell förklaring hur du skriver ut ett ihopvikbart, 2-sidigt häfte på A4 papper

Lilla kyrkan i Borgå.