Domkapitlet.

VirVe

Allmänt

Ur Kyrkostyrelsens cirkulär 14/2014:

Församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkostyrelsen ska säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt även under undantagsförhållanden. Församlingarna ska också bereda sig på att tillhandahålla andlig vård vid krissituationer (KL 25 kap. 15 a § 17.12.2015/1498). Aktörer inom lutherska kyrkan har därmed möjlighet att använda sig av Virve-nätverket.

Myndigheternas digitala radionät Virve är ett datatrafiknät som myndigheter och andra säkerhetsorganisationer använder för att sköta sina uppgifter. Virve drivs av Suomen Erilliskverkot, som är ett icke-vinstdrivande statsägt företag. Erillisverkot tryggar kritisk kommunikation under alla förhållanden. Virve används enbart i anknytning till eller som stöd för myndighetsuppgifter.

Radiotelefon
Virve-radiotelefon. Foto: Linus Stråhlman

Användingen i Borgå stift

Domkapitlet i Borgå stift koordinerar och handleder användningen av VirVe telefonerna i stiftets församlingar. Vid domkapitlet ansvarar notarie Linus Stråhlman för detta. Domkapitlet i Borgå stift har utarbetat en instruktion för användningen av VirVe-telefoner i stiftets församlingar och samfälligheter. De som har tagit ibruk VirVe telefoner får instruktionen.

För vem?

VirVe-telefonerna i kyrkan är till för stiftsledningen, ledningen i församlingarna, samfälligheterna, vaktmästeriet, beredskaps- och säkerhetschefer och SiK/HeHu-grupper. Med telefonerna kan kommunikationen skötas smidigt mellan flera personer samtidigt. Det är även möjligt att kommunicera med myndigheter och andra aktörer smidigt med telefonerna.