Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

19.2.2024

Kungörelse: Fastställt resultat i valen

Kungörelsen som en egen sida Tryck här för att öppna kungörelsen. Kungörelserna i PDF format och uppdelade: Läs kungörelse prästombud till...

Läs mer: Kungörelse: Fastställt resultat i valen

16.2.2024

Notis 6/24: församlingspastorstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

Ekenäsnejdens svenska församling söker en församlingspastor i tillsvidare anställning. Tillträdandet kan ske från 1 april 2024 eller tidigare....

Läs mer: Notis 6/24: församlingspastorstjänst i Ekenäsnejdens svenska församling

14.2.2024

Notis 5/24: Preliminärt resultat i valen 13.2.2024 (OBS endast lekmanna resultat)

Valnämnden i Borgå stift meddelar om följande preliminära resultat i valen av ombud till kyrkomötet och medlemmar i stiftsfullmäktige. Observera...

Läs mer: Notis 5/24: Preliminärt resultat i valen 13.2.2024 (OBS endast lekmanna resultat)

12.2.2024

Notis 4/24: DK 9.2.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 9.2.2024 Förordnanden Förordnandet för församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Camilla Vuoristo...

Läs mer: Notis 4/24: DK 9.2.2024

24.1.2024

Kandidaterna i valet 13.2.2024

PRÄSTMEDLEMMAR TILL STIFTSFULLMÄKTIGE I Tillsammans för kyrkan 2. Apostolidou Elefteria, församlingspastor, Träskända3. Björklund Mats,...

Läs mer: Kandidaterna i valet 13.2.2024

19.1.2024

Notis 3/24: DK sammanträde 18.1.2024

Nytt från domkapitlets sammanträde 18 januari 2024 Prostetitlar Biskop Bo-Göran Åstrand har den 31.12.2023 till prostar utnämnt: kyrkoherden i...

Läs mer: Notis 3/24: DK sammanträde 18.1.2024

12.1.2024

Notis nr 2/24: kaplanstjänsten i Vörå

Tjänsteansökningar Kaplanstjänsten i Vörå församling Den ledigförklarade Kaplanstjänsten i Vörå församling har inom utsatt tid sökts av: ...

Läs mer: Notis nr 2/24: kaplanstjänsten i Vörå

8.1.2024

Notis 1/2024: kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling Den ledigförklarade kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt tid sökts av: Pia...

Läs mer: Notis 1/2024: kyrkoherdetjänsten i Petrus församling

15.12.2023

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 15.2.2024

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till stadgeenligt sammanträde torsdagen den 15 februari 2024 kl. 10 på Lärkkulla i Karis...

Läs mer: Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 15.2.2024

15.12.2023

Notis 22/2023: DK sammanträde 14.12.2023

Nytt från domkapitlets sammanträde 14.12.2023 Prästvigning 6.1.2024 Domkapitlet har godkänt följande personer för prästvigning på Trettondagen...

Läs mer: Notis 22/2023: DK sammanträde 14.12.2023