Domkapitlet i Borgå stift.

Aktuellt

26.11.2020

Notis 23/2020: stiftsfullmäktige 26.11.2020

Nytt från stiftsfullmäktiges sammanträde 26.11.2020Stiftsfullmäktige har vid sitt sammanträde 26.11.2020 avgett ett utlåtande gällande förslag...

Läs mer: Notis 23/2020: stiftsfullmäktige 26.11.2020

22.11.2020

Coronarestriktioner i Nyland 23.11-13.12.2020

Deltagarantalet vid alla offentliga samlingar och tillställningar i församlingarna begränsas till 20 personer under tiden...

Läs mer: Coronarestriktioner i Nyland 23.11-13.12.2020

20.11.2020

Stiftsfullmäktige 26.11.2020

Det inplandera extra sammanträdet för stiftsfullmäktige som skulle ha ägt rum 26.11.2020 i Helsingfors ställs in. Ett kortare sammanträde hålls...

Läs mer: Stiftsfullmäktige 26.11.2020

11.11.2020

Kungörelse: lediga tjänster

Kaplanstjänst i Kronoby församling Domkapitlet lediganslår en kaplanstjänst i Kronoby församling. Terjärv område är huvudsakligt...

Läs mer: Kungörelse: lediga tjänster

11.11.2020

Notis 22/2020: DK 10.11.2020

Förordnanden Tf. kaplanen i Kronoby församling Niklas Wallis förordnas till tf. kyrkoherde i samma församling 1-10.11.2020 och till ordinarie...

Läs mer: Notis 22/2020: DK 10.11.2020

5.11.2020

Notis 21/2020: ansökningar till tjänsten som stiftssekreterare

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift har inom utsatt tid sökts av: Pia Bengts, tf....

Läs mer: Notis 21/2020: ansökningar till tjänsten som stiftssekreterare

2.11.2020

Notis 20/2020: kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling Den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling har inom utsatt tid sökts...

Läs mer: Notis 20/2020: kyrkoherdetjänsten i Korsholms svenska församling

23.10.2020

Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 26.11.2020

Stiftsfullmäktige i Borgå stift kallas härmed till sammanträde torsdagen 26 november 2020 kl. 11.00 i Johannes kyrkan i Helsingfors...

Läs mer: Kallelse till stiftsfullmäktiges sammanträde 26.11.2020

20.10.2020

Kungörelse: tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik

Tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik vid domkapitlet i Borgå stift förklaras ledig att sökas hos domkapitlet senast...

Läs mer: Kungörelse: tjänsten som stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik

20.10.2020

Notis 19/2020

Nytt från domkapitlets sammanträde 20.10.2020 Examina Församlingspastorn i Pedersöre församling Jimmy Österbacka har avlagt pastoralexamen....

Läs mer: Notis 19/2020