Miljön och kyrkan

Huvudansvaret för miljöarbetet i Borgå stift bärs av domkapitlet. Det är ändå viktigt att miljöarbetet sker på alla nivåer inom kyrkan. Gud har skapat allting och vårt uppdrag är att förvalta det vi fått efter bästa förmåga.

Också de små valen har betydelse! Bekanta dig med broschyren Miljöguide för Borgå stift och välj ut små miljöhandlingar som du kan göra själv.

Är din församling intresserad av Miljödiplomet? På Sacristas miljösidor får du en detaljerad beskrivning av hur du går tillväga. Du kan också ladda ner Kyrkans handbok för miljödiplom 2012 .

Kyrkans klimatprogram med rubriken Tacksamhet, respekt, måttfullhet utkom 2008. "En förutsättning för att kyrkans röst i miljöfrågor skall vara trovärdig är att kyrkan i sin egen undervisning och verksamhet förverkligar en ansvarsfull livsstil", skriver biskop Björn Vikström i det Studiematerial som han gjort i anslutning till Klimatprogrammet. Studiematerialet är tänkt för grupper i församlingar och utkom år 2009.

Domkapitlet gjorde hösten 2012 en miljökartläggning över sin verksamhet, och i december 2012 antogs Miljöprogram för domkapitlet i Borgå stift 2013-2016. Vi valde ut några lätt mätbara miljöindikatorer för att kunna följa med hur programmet lyckas. De indikatorer vi valde handlar om antalet körkilometrar med egen bil, totalsumman av utbetalda rese-ersättningar, elförbrukningen samt den inköpta mängden kopieringspapper.

Du hittar flera länkar kring miljöfrågor på kyrkans evl. fi sidor.

 

fbbornv