Aktuellt

Utredning om olika modeller för effektivering av förvaltning

11.12.2015

UTREDNING: OLIKA MODELLER FÖR HUR KRISTNA ORGANISATIONER KAN EFFEKTIVERA SIN FÖRVALTNING - OM DE SJÄLVA VILL

Domkapitlet i Borgå stift har låtit göra en utredning om stiftelser, fonder och andra kapitalförvaltare med kristen anknytning i Svenskfinland. Utredningen har gjorts av juristen och konsulten Marcus Henricson.

Domkapitlet har velat utreda förekomsten av olika typer av mindre föreningar, stiftelser, m.fl. organisationer vilkas syfte är att stöda det svenskspråkiga församlingslivet i Finland.

I utredningen skissas möjliga modeller för ett närmare samarbete mellan organisationerna inom administration, ekonomiförvaltning, fastighetsförvaltning och övrig förmögenhetsförvaltning.

En allmän slutsats är att en stor del av de berörda organisationerna har möjlighet att frigöra ekonomiska, personella och mentala resurser för sin huvudsakliga verksamhet genom att effektivera sina administrativa stödfunktioner.

Domkapitlet vill understryka, att det inte har för avsikt att lägga sig i hur och i vilken mån de olika självständiga aktörerna använder sig av de rekommendationer och alternativa modeller, som rapporten innehåller. Avsikten är endast att genom rapporten erbjuda de styrande organen ett hjälpmedel med konkreta rekommendationer i den mån de önskar utveckla sin verksamhet och förvaltning i en mer professionell och resurseffektiv riktning.

Ytterligare information: Biskop Björn Vikström, 040-142 5216, bjorn.vikstrom@evl.fi och jur.kand. Marcus Henricson, 050 696 11, marcus@henricson.fi

Rapporten finns här: Förutredning om fonder, stiftelser och andra kapitalförvaltare med kristen anknytning i Svenskfinland.Tillbaka

 

fbbornv