Miljöarbete

Miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Handbok för kyrkans miljödiplom 2012 är den tredje utgåvan av boken och diplomet. Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för miljöarbete håller på att uppdatera miljödiplomet och en ny handbok beräknas utkomma 2020. Ett nytt klimatprogram för kyrkan arbetar man också fram som skall tas ibruk 2019.

En församling eller en samfällighet kan ansöka om miljödiplomet. En miljöarbetsgrupp i församlingen/samfälligheten gör en intern miljöinventering enligt bestämmelserna i “Handbok_för_kyrkans_miljödiplom 2012″. Det gäller att inom alla områden i handboken uppfylla en viss miniminivå, samt att samla åtminstone 100 poäng (av 500 möjliga). Domkapitlet utser en utvärderare som bekräftar att kriterierna uppfylls och diplomet beviljas av Kyrkostyrelsen. Miljödiplomet är tidsbestämt, så att det gäller det år det beviljas och fyra kalenderår framåt.

Kostnaden för den utomstående utvärderaren är 400€ för den första dagen och därefter om det behövs 300€/ytterligare dag. Församlingen/samfälligheten står också för utvärderarens resekostander och dagtraktamente.

Stiftssekreterare Tomas Ray ansvarar för området miljö på Domkapitlet.

Ekofasta 2019

Ekofasta är en årligen återkommande kampanj på sociala medier under fastan före påsken. Ekofasta är ett samarbete mellan Domkapilet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen och Marthaförbundet, övriga samarbetsparter är Kyrkan i Helsigfors. Ekofastan vill uppmana oss att mera tänka på miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Ekofastan utmanar oss att speciellt tänka över vår konsumtion av mat och kläder.

Länk till Ekofasta 2019 https://www.ekofasta.fi/

Ekofasta 2019  6.3-20.4.2019

Ekofasta 2019 riktar in sig på vår konsumtion av kläder. Syftet och målsättningen är att öka medvetandet om klädernas miljöpåverkan, minska överkonsumtionen och ge ungdomar och unga vuxna ett medvetet ställningstagande till sin egen konsumtion av billiga kläder. Under Ekofastan kan du lyssna till podd-avsnitt om klädernas väg från bumullsplantagen till affären, om kläder och kemikalier, om kläder som avfall och hur du kan bygga en hållbar garderob av kläder som du behöver. Poddarna är producerade av Linn Jung. Även efter Ekofastan finns poddarna kvar så att man kan lyssna till dem i efterhand också.