Skräp uppsköljt på strand vid hav.

Miljöarbete

Miljödiplomet

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och göra sin verksamhet mera miljövänlig. Kyrkans miljödiplom är kyrkans eget miljösystem som godkänts av Kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system.

Handbok för kyrkans miljödiplom 2012 är den tredje utgåvan av boken och diplomet. Kyrkostyrelsens arbetsgrupp för miljöarbete håller på att uppdatera miljödiplomet och en ny handbok beräknas utkomma hösten 2020.

En församling eller en samfällighet kan ansöka om miljödiplomet. En miljöarbetsgrupp i församlingen/samfälligheten gör en intern miljöinventering enligt bestämmelserna i “Handbok_för_kyrkans_miljödiplom 2012″. Det gäller att inom alla områden i handboken uppfylla en viss miniminivå, samt att samla åtminstone 100 poäng (av 500 möjliga). Domkapitlet utser en utvärderare som bekräftar att kriterierna uppfylls och diplomet beviljas av Kyrkostyrelsen. Miljödiplomet är tidsbestämt, så att det gäller det år det beviljas och fyra kalenderår framåt.

Kostnaden för den utomstående utvärderaren är 400€ för den första dagen och därefter om det behövs 300€/ytterligare dag. Församlingen/samfälligheten står också för utvärderarens resekostnader och dagtraktamente.

Stiftssekreterare Tomas Ray ansvarar för området miljö på Domkapitlet.

Apa i skogen.

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

Domkapitlet och Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) har  tillsammans jobbat fram ett koncept för utvecklingsprojekt som ett komplement till den traditionella personalutbildningen. Tanken är att församlingarna kan beställa konkreta projekt inom en viss sektor, medan domkapitlet och KCSA ställer sin sakkunskap till förfogande. Projekten skräddarsys för församlingen och erbjuder en möjlighet till långsiktig utveckling inom önskat område.

Utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet erbjuder församlingen ett konkret sätt att arbeta med miljödiplomet.

Tryck här för att läsa mer om utvecklingsprojekt vägen till miljödiplomet

återvinningsikon

Ekofasta 2021 - Vårda vattnet!

Ekofasta är en årligen återkommande kampanj på sociala medier under fastan före påsken. Ekofasta är ett samarbete mellan Domkapitlet i Borgå stift och Kyrkostyrelsen, övriga samarbetsparter är Marthaförbundet, Kyrkan i Helsingfors och Finska Missionsförbundet. Ekofastan vill uppmana oss att mera tänka på miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Ekofastan utmanar oss att speciellt tänka över vår konsumtion av mat och kläder.

Ekofasta 2021 17.02-03.04.2021

För Ekofastan 2021 är temat Vårda Vattnet! Vi vill focusera på vad vi kan göra för att hålla våra vattendrag rena och friska. Vilka är hoten mot vårt vatten? Hur kan vi verka för en levande Östersjö? Under Ekofastan kan du lyssna till podd-avsnitt om bl.a. kemikaler, mikroplast, fiske och vatten och hälsa. Poddarna är producerade av Hanna Löfholm. Även efter Ekofastan finns poddarna kvar så att man kan lyssna till dem i efterhand också.

Tryck här för mer information om Ekofasta 2021

Bilden föreställer en sjö med texten Vårda vattnet