9.2.2022

Kungörelse 2/2022: lediga tjänster i stiftet och vid DK

Ledig tjänst vid domkapitlet Tjänsten som stiftssekreterare för personalvård vid Borgå domkapitel Domkapitlet i Borgå stift ledigförklarar...

Läs mer: Kungörelse 2/2022: lediga tjänster i stiftet och vid DK