Insidan av en maskin med kugghjull och delar.
Framsidan / Startsida / Registerbeskrivning / Tillgänglighetsutlåtande för Borgå stift

Tillgänglighetsutlåtande för Borgå stift

Borgå stift strävar efter att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Förbättrandet av sidans användning och anpassning till aktuella tillgänglighetsstandarder pågår kontinuerligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Borgå stifts nätsidor och är gjord 19.09.2019

Funktioner som stöder tillgänglighet

Borgå stift försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:

 • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
 • Tillgänglighet hör till vårt interna verksamhetssätt.
 • Tillgänglighet är integrerat i vår praxis.
 • I vår organisation har en person utnämnts till att ansvara för tillgängligheten.
 • Vi erbjuder våra arbetstagarna återkommande utbildning kring tillgänglighet.
 • Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet.
 • Vår organisation har definierat kvalitetssäkringsförfaranden för tillgänglighet

Den digitala tjänstens plattform

 

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet

Sidan uppfyller de tekniska krav som Tillgängligheten beaktad-stämpeln kräver. Sidan strävar till WCAG 2.1, AA-nivå inom loppet av januari 2020.

Nuvarande innehållets överensstämmelse

Delvis överensstämd: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullt ut.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll

Användaren kan fortfarande stöta på problem på sidorna. Här följer en beskrivning av kända problem kring tillgängligheten. Kontakta oss, om du noterar på våra sidor problem som inte finns nämnda.

Tekniska brister

Sidan har tekniska brister kring tillgänglighet på följande områden:

Webbplatsen har tekniska tillgänglighetsbrister inom följande områden: knapp saknas i formulär, länkidentifiering enligt färg, ej möjligt att förbigå återkommande innehåll, felaktig referens till attributet ”aria-labelledby/describedby”, fel i implementeringen av wai-aria, bold- och i-taggar används för textformatering, teckenpositioner med identiska namn, teckenpositioner som saknar innehåll, icke åtskiljbara teckenpositioner.

Webbplatsen har tekniska tillgänglighetsbrister inom följande områden: ej möjligt att förbigå återkommande innehåll, bold- och i-taggar används för textformateringen, icke åtskiljbara teckenpositioner.

Vi strävar efter att korrigera våra brister före slutet av januari 2020.

Video

Sidan har för närvarande inga videon.

Bildernas alternativa texter (alt-text)

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter så snart som möjligt.

Brutna länkar

På våra sidor kan finnas brutna länkar. Vi korrigerar dem så snart som möjligt. Kontakta oss om du stöter på en bruten länk.

Bristande H1-rubriker

På våra sidor fattas H1-rubriker. Vi korrigerar så snart som möjligt.

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Alla dokument som finns på våra sidor uppfyller inte för tillfället kraven på tillgänglighet. Vi korrigerar och gör dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister.

Färgkontraster

På våra sidor är inte färgkonstrasterna på alla punkter enligt WCAG-standard. Vi korrigerar så snart som möjligt.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki

Rubrikernas nivå på vår sida granskas och korrigeras som bäst. Vår avsikt är att rubriknivåerna används logiskt och i ordning. Det betyder att under huvudrubriken är den fösta nivåns underrubrik och under dessa bara rubriker av lägre nivå. Rubrikhierarki och mellanrubriker är inte beaktade enligt detta på alla ställen på vår sida. Vi beklagar och strävar till att korrigera detta så snart som möjligt.

Kompatibilitet med webbläsare

Webbplatsen har utformats för att vara kompatibel med de vanligaste webbläsarna i datorer och mobila enheter.

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

HTML

WAI-ARIA

CSS

JavaScript

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Borgå stift bedömer den här sidans tillgänglighet på följande sätt.

 • Egen utvärdering: organisationen har utvärderat internt

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss så kan vi korrigera bristerna

Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Telefon: +358401425211
 • E-post: borga.domkapitel@evl.fi
 • Postadress: Borgå domkapitel, PB 30, 06101 Borgå

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverk. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverkets sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Sidans ansvarsperson för tillgänglighet
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Nummer till telefonväxeln: 0295 016 000