14.12.2018

Vad gör jag om jag blivit osakligt bemött eller trakasserad på arbetsplatsen?

Gör klart för personen att du upplever beteendet som osakligt och inte kan acceptera sådant agerande. Beskriv konkret vilket slags beteende du...

Läs mer: Vad gör jag om jag blivit osakligt bemött eller trakasserad på arbetsplatsen?