19.10.2018

Vad är Borgå stift?

Borgå stift är en administrativ enhet de svenskspråkiga församlingarna i den Evangelisk lutherska kyrkan i Finland.

Läs mer: Vad är Borgå stift?