Domkapitlet.
Framsidan / Test sida Examen i ledning av församlingsarbete

Test sida Examen i ledning av församlingsarbete

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen, kursen Grunderna i ledarskap samt  examen i ledning av församlingsarbete.

Domkapitlet utfärdar intyg över Examen i ledning av församlingsarbete, av vilket framgår målen för och omfattningen på examen samt ett vitsord.

Vitsordet är en bedömning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs i kyrkoherdens ledningsuppgifter och som prästen nått i examen. En godkänd examen kan bedömas med vitsorden utmärkta, berömliga, goda, nöjaktiga eller försvarliga kunskaper. Domkapitlet kan också underkänna prestationen. Avlagd examen inklusive vitsord antecknas i matrikeln.

Stiftsdekanen fungerar som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga denna examen bör därför kontakta stiftsdekan tfn 040 142 5215 eller per e-post.

Vem kan avlägga kursen

Rätt att avlägga Examen i ledning av församlingsarbete ansöks hos domkapitlet.

Domkapitlet kan bevilja rätt åt en präst som har:

  1. 1) avlagt pastoralexamen
  2. 2) Grunderna i ledarskap eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser
  3. 3) deltagit i ledarskapskartläggning och domkapitlets karriärvägledningssamtal

Kursbeskrivning

Examen i ledning av församlingsarbete omfattar fem studiepoäng. Examen är en modul som ingår i Specialutbildningen i kyrkligt ledarskap och ett godkänt avläggande av examen ger behörighet för kyrkoherdetjänst.

Målet för Examen i ledning av församlingsarbete är att ge präster kunskaper, färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att sköta en kyrkoherdetjänst. Den som avlagt examen har en övergripande bild av en kyrkoherdes uppgifter, insikter i andlig och strategisk ledning och förvaltningen av en församling samt grundläggande färdigheter för chefsarbete, personalledning och utveckling av sig själv som ledare.

Rätt att avlägga Examen i ledning av församlingsarbete ansöks hos domkapitlet.

Domkapitlet kan bevilja rätt åt en präst som har: 1) avlagt pastoralexamen; 2) avlagt Grunderna i ledarskap eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser; 3) deltagit i en ledarskapskartläggning och domkapitlets karriärvägledningssamtal.

Domkapitlet utfärdar intyg över Examen i ledning av församlingsarbete, av vilket framgår målen för och omfattningen på examen samt ett vitsord.

Vitsordet är en bedömning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs i kyrkoherdens ledningsuppgifter och som prästen nått i examen. En godkänd examen kan bedömas med vitsorden utmärkta, berömliga, goda, nöjaktiga eller försvarliga kunskaper. Domkapitlet kan också underkänna prestationen. Avlagd examen inklusive vitsord antecknas i matrikeln.

Med tillstånd av domkapitlet kan examen avläggas på nytt. En förutsättning för att ny examensrätt beviljas är att prästen på nytt deltar i en ledarskapskartläggning och ett karriärvägledningssamtal.

Stiftsdekanen fungera som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga examen bör därför kontakta stiftsdekanen, 040 142 5215 eller sända en fritt formulerad ansökan per e-post eller under adress: PB 30, 06101 Borgå

Tid och plats

Del I 19-21.10.2022, Stiftsgården Lärkkulla

Del II 16-17.11.2022, Stiftsgården Lärkkulla

Kostnader

Del I Kursavgift: 180 €    Kost: 94 €    Logi: 98 €   Totalt: 372 €

Del II Kursavgift: 180 €   Kost: 54,50  Logi: 49 €   Totalt: 283,50 €

För logi i enkelrum tillkommer en extra kostnad på 30 €/natt

Annullering

Kostnadsfri annullering senast 4 veckor innan. Annulleringsblankett på Borgå domkapitels hemsida www.borgastift.fi