Mission

Missionskommittén i Borgå stift

 • arrangerar årliga rådplägningsdagar i mission och internationell diakoni
  ordnar studieresor, kurser och andra samlingar
 • sammanställer material till stöd för församlingarnas missionsarbete
 • synliggör missionen på evenemang på stifts- och prosterinivå
 • belysa aktuella teman inom missionen

De lutherska organisationer som jobbar med mission och internationell diakoni i Borgå stift via dess missionskommitté är:

 • Finska Missionssällskapet
 • Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
 • Finlands Sjömanskyrka
 • Finska Bibelsällskapet
 • Kyrkans Utlandshjälp
 • Mediamission Budbärarna r.f.

Medlemmar

Kommitténs medlemmar 1.4.2018–31.3.2020:

 • Mats Lindgård (ordförande)
 • Johanna Björkholm-Kallio
 • Ann-Katrin Store
 • Marika Björkgren-Thylin (FMS)
 • Brita Jern (SLEF)
 • Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan)
 • Eeva Vuorinen (Finska Bibelsällskapet)
 • Kaj-Mikael Wredlund (Kyrkans Utlandshjälp)
 • Inga-Lill Rajala (Mediamission Budbärarna r.f.)
 • Tomas Ray (sekreterare)

Ersättare: (Kaj Andersson, Gina Rivera, Charlotte Steffansson-Myrskog, Solveig Nylund, Hanna Vuollo, och Erja Tillgren)

Stiftsdekanen Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid Missionskommitténs möten.

människor uppställda för gruppbild