Mission

Missionskommittén i Borgå stift

  • arrangerar årliga rådplägningsdagar i mission och internationell diakoni
    ordnar studieresor, kurser och andra samlingar
  • sammanställer material till stöd för församlingarnas missionsarbete
  • synliggör missionen på evenemang på stifts- och prosterinivå
  • belysa aktuella teman inom missionen

De lutherska organisationer som jobbar med mission och internationell diakoni i Borgå stift via dess missionskommitté är:

Finska Missionssällskapet
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland
Finlands Sjömanskyrka
Finska Bibelsällskapet
Kyrkans Utlandshjälp
Mediamission Budbärarna r.f.

Kommitténs medlemmar 1.4.2018–31.3.2020 är:

Mats Lindgård (ordförande)
Johanna Björkholm-Kallio
Ann-Katrin Store
Marika Björkgren-Thylin (FMS)
Brita Jern (SLEF)
Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan)
Eeva Vuorinen (Finska Bibelsällskapet)
Kaj-Mikael Wredlund (Kyrkans Utlandshjälp)
Inga-Lill Rajala (Mediamission Budbärarna r.f.)
Tomas Ray (sekreterare)

Ersättare: (Kaj Andersson, Gina Rivera, Charlotte Steffansson-Myrskog, Solveig Nylund, Hanna Vuollo, och Erja Tillgren)

Stiftsdekanen Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid Missionskommitténs möten.