Kör uppträder.

Mission

Missionskommittén i Borgå stift

 • arrangerar årliga rådplägningsdagar i mission och internationell diakoni
  ordnar studieresor, kurser och andra samlingar
 • sammanställer material till stöd för församlingarnas missionsarbete
 • synliggör missionen på evenemang på stifts- och prosterinivå
 • belysa aktuella teman inom missionen

De lutherska organisationer som jobbar med mission och internationell diakoni i Borgå stift via dess missionskommitté är:

Medlemmar

Kommitténs medlemmar 1.4.2020–31.3.2022:

 • Monica Cleve (ordförande)
 • Johanna Björkholm-Kallio
 • Ann-Katrin Store
 • Marika Björkgren-Thylin (FMS)
 • Brita Jern (SLEF)
 • Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan)
 •  Satu Toukkari (Finska Bibelsällskapet)
 • Kaj-Mikael Wredlund (Kyrkans Utlandshjälp)
 • Erja Tillgren (Mediamission Budbärarna r.f.)
 • Hans Rönnlund (Såningsmannen)
 • Milja Westerlund (sekreterare)

Ersättare: (Solveig Nylund, Hanna Vuollo och Antti Siukonen)

Stiftsdekanen har närvaro- och yttranderätt vid Missionskommitténs möten.

bild på missionskommittens medlemmar