Kör uppträder.

Mission

Missionskommittén i Borgå stift

 • arrangerar årliga rådplägningsdagar i mission och internationell diakoni
  ordnar studieresor, kurser och andra samlingar
 • sammanställer material till stöd för församlingarnas missionsarbete
 • synliggör missionen på evenemang på stifts- och prosterinivå
 • belysa aktuella teman inom missionen

De lutherska organisationer som jobbar med mission och internationell diakoni i Borgå stift via dess missionskommitté är:

Medlemmar

Kommitténs medlemmar 1.5.2022–30.4.2024:

 • Monica Cleve, ordförande
 • Milja Westerlund
 • Anna Maria Böckerman
 • Marika Björkgren-Thylin (FMS)
 • Brita Jern (SLEF)
 • Jaakko Laasio (Sjömanskyrkan)
 • Satu Toukkari (Finska Bibelsällskapet)
 • Kaj-Mikael Wredlund (Kyrkans Utlandshjälp)
 • Mikko Matikainen (Sansa)
 • Hans Rönnlund (Såningsmannen)
 • Stiftsdekan Mia Anderssén-Löf (närvaro- och yttranderätt)
Ersättare:
 • Kristian Willis
 • Camilla Skrifvars-Koskinen
 • Juhana Malme
 • Inga-Lill Rajala
 • Liisi Niemelä
 • Solveig Nylund
 • Antti Siukonen
bild på missionskommittens medlemmar