Bokryggar
Framsidan / Stöd i arbetet / Arbetshandledare i Borgå stift

Arbetshandledare i Borgå stift

Arbetshandledare i Borgå stift:

Följande personer har behörighet att verka som kyrkans arbetshandledare och kan kontaktas direkt.

Audas-Willman Ann-Mari

kaplan, Närpes

050 026 9789

ann-mari.audas-willman@evl.fi

Backman Nina

Familjerådgivare, Pedersörenejden

040 310 0487

nina.backman@evl.fi

Eklund Åsa

diakon, Pedersöre

040 310 0446

asa.eklund@evl.fi

Eriksson Barbro

sjukhuspräst, Helsingfors

050 427 2190

barbro.eriksson@hus.fi

Forsén Cecilia

diakonissa, stiftssekreterare, Helsingfors

040 142 5220

cecilia.forsen@evl.fi

Friman Rose-Maj

sjukhuspräst, Vasa

må-ti, to-fr 06 213 1084, 040 575 6871

on 029 524 3103

rose-maj.friman@vshp.fi

Granström Carola

familjerådgivare, psykolog, psykoterapeut, Åbo

040 341 7249

carola.granstrom@evl.fi

Hall-Pänttäjä Maria

diakonissa, företagshälsovårdare, Helsingfors

050 380 0922

maria.hall-panttaja@evl.fi

Heikel-Nyberg Monica

kaplan, Helsingfors

050 545 6172

monica.heikel-nyberg@evl.fi

Henricson Eva

kantor, Helsingfors

050 380 0842

eva.henricson@evl.fi

Jäntti Heidi

kaplan, Esbo

040 531 1046

heidi.jantti@evl.fi

Korkman Lopes Anna

familjerådgivare, psykolog, familjeterapeut

Helsingfors

050 311 0608

Laasio Anna

ungdomsarbetsledare, Kyrkslätt

050 376 1487

anna.laasio@evl.fi

Liljeström Helene

kyrkoherde, Sibbo

050 566 3692

helene.liljestrom@evl.fi

Lindgård Stina

kyrkoherde, Agricola svenska församling

050 382 7524

stina.lindgard@evl.fi

Lindström Anders

kyrkoherde, kontraktsprost, Ekenäsnejden

040 052 7488

anders.lindstrom@evl.fi

Mullo Johan

kaplan, psykoterapeut, Åbo

040 341 7465

johan.mullo@evl.fi

Nyback Virva

prost, stiftssekreterare för personalvård

Helsingfors, Borgå, 040 142 5217

virva.nyback@evl.fi

Peltomaa Anne

sjukhuspastor, Karleby

050 314 7454

anne.peltomaa@kokkola.fi

Piltz Maria

psykoterapeut, präst, Föglö

0457 344 6264

maria.piltz@evl.fi

Raunio Pentti

kyrkoherde, Karis-Pojo

050 300 3683

pentti.raunio@evl.fi

Store Anders

kyrkoherde, Nedervetil

040 868 6910

anders.store@evl.fi

Strandberg-Rasmus Birgitta

familjerådgivare, psykoterapeut

Pedersörenejden

040 310 0488

birgitta.strandberg-rasmus@evl.fi

Westerlund Åsa

kantor, Karis-Pojo

050 300 3671

asa.westerlund@evl.fi

Wiklund Tom

ungdomsarbetsledare, Kronoby

040 868 6925

tom.wiklund@evl.fi

Öist Ann-Sofie

familjerådgivare, psykolog

(09) 2340 2562, 050 577 0292

ann-sofie.oist@evl.fi

 

Pensionerade arbetshandledare i Borgå stift. Notera att kyrkans avtal om kostnadsfri arbetshandledning inte gäller för dessa.

Björkstrand Olav

chef/familjerådgivare, Karleby

050 314 7466

olav.bjorkstrand@evl.fi

Byskata Maija-Liisa

pens. familjerådgivare

Vasa, 050 307 2782

Franzén Ruth

professor em., Helsingfors

050 394 9900

Hedman Ann-Britt

prost, Borgå

040 067 9812

Hedman Fride

familjerådgivare, Borgå

050 373 4805

Henricson Olof

prost, Kronoby

050 576 239

Höglund Lars-Henrik

Kyrkslätt

Idman Britta

Hangö, 040 586 5412

Jansson-Saarela Kristina

pens. diakonissa, Helsingfors

Lundell Fjalar

prost, Sibbo

045 267 3242

Näse Barbro

familjerådgivare, psykoterapeut, Karis

barbro.linnea@2me.fi

Schmidt Asta

pensionär, Pargas

040 586 5890

Sivén Carina

pens. led. barnarbetsledare, Esbo

020 749 7761

Slotte Solveig

prost, Vasa

06-312 1031

Westerlund Leif

psykoterapeut, organisationskonsult, Nykarleby

044 357 1750

leifwesterlund2@gmail.com

Vuola Eeva

tf kaplan, Åbo

050 065 7219, 040 312 4462

eeva.vuola@evl.fi

Öhman Björn Nalle

kyrkoherde,  organisationskonsult, Pargas

0400 629 193

bohman@abo.fi