Gamla staden i Borgå med domkyrka sett från Näsebacken