Domkapitlet.
Framsidan / Startsida / Synodalmöte 2022

Synodalmöte 2022

Kallelse till synodalmöte

i Åbo 27-28.9.2022

 

Kära systrar och bröder!

Jag har den stora glädjen att med hänvisning till 18 kap. 9 § kyrkoordningen kalla Borgå stifts präster och lektorer till synodalmöte i Åbo 27-28.9.2022. Vi behöver dessa dagar för teologiska samtal, kollegial samvaro och inbördes uppbyggelse. Jag ser fram emot att få träffas och dela gemenskapen kring vår gemensamma uppgift att vara tjänare i Kristi kyrka och i Borgå stift.

Mötet Synodalmötet för Borgå stift hålls 27 – 28.9 2022 på Åbo kristliga institut, Ringbrynjegatan 7, 20380 i Åbo (Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7). Till synodalmötet bjuds alla präst- och lektorsvigda i stiftet, såväl i tjänst varande som pensionärer. De övriga stiften i vår kyrka kommer att samlas till synodalmöte 27.9. Endast Uleåborgs stift har liksom Borgå stift ett två dagars möte.

Temat Temat för synodalmötet är FRÄLSNING. En synodalmötesavhandling med samma tema publiceras på nätet 1 augusti 2022. Boken består av ett drygt 10-tal artiklar som behandlar frälsningen ur olika synvinklar. Dessa diskuteras under synodalmötet i seminarier som man anmäler sig till på förhand, se omstående sida.

Kostnad Synodalmötets program, kost och logi bekostas av Kyrkans centralfond och Borgå stift. Kostnaderna för resorna till och från synodalmötet får deltagarna anhålla om att bli ersatta av den egna församlingen. För de präster som är i kyrkans tjänst är dessa dagar att betrakta som tjänsteuppgift.

Boende Ett 90-tal av deltagarna kan bo på Kristliga Institutet i tvåpersoners rum. Deltagare som inte ryms på Kristliga Institutet inkvarteras på Sokos Hotell i Åbo. Av ekonomiska skäl och för att alla ska rymmas, utgår vi ifrån tvåpersoners rum. Kyrkoherdarna blir efter synodalmötet kvar på institutet för kyrkoherdekonferens. Deltagare som kan bo hemma, eller arrangera privat boende, rekommenderas att göra så. Anmälan Du anmäler dig till synodalmötet med följande blankett: Synodalmötet2022

På blanketten fyller du i personuppgifter och uppgifter om boende, samt vilket seminarium du vill delta i på tisdagen och på onsdagen.

OBS!  Anmälningar tas emot fram till 23.6.2022.

 

Seminarier på Synodalmötet 2022

FRÄLSNINGENS STENFOT

 1. Frälsningen i Nya testamentet, Karl af Hällström
 2. Gamla testamentets bidrag till den kristna frälsningsuppfattningen, Mia Anderssén-Löf
 3. Den lutherska läran om rättfärdiggörelsen, Leif Erikson
 4. Frälsningen i den ekumeniska teologin, Mayvor Wärn-Rancken (endast onsdag)
 5. Kyrkan i frälsningens tjänst, Jan Eckerdal, Sverige
 6. Frälsningen och trons praktik, Alarik Mård
 7. Frälsningen och bönens konst, Stig Petrone

FÖNSTER MOT LIVET

 1. Den fattigas frälsning, Cathrine Granlund
 2. Skapelsen suckar – frälsning som en ekologisk fråga, Bernt Nordman
 3. Om sanning i krig och politik, Kerstin Kronvall
 4. Frälsning i vår tid – frågan om mening och betydelse, Rebecka Stråhlman
 5. Guds rike, redan här och ännu inte, Pia Kummel-Myrskog och Rolf Steffansson
 6. Vi ses i himlen, Albert Häggblom och Monica Cleve
 7. Pilgrimsvandring i Åbo, Maria Björkgren-Vikström (endast onsdag, de 20 första ryms med)