Domkapitlet.

Synodalmöte 2022

Enkät om ämbetsdräkten

Biskopsmötets kansli genomför en undersökning om prästen ämbetsdräkt. Undersökningen genomförs som en enkät. Svara senast 14.10.2022.

Tryck här för att komma till enkäten.

Feedback

Dela gärna med dig av intryck och feedback om synodalmötet.

Tryck här för att komma till enkäten.

Dagsprogram

Det officiella programmet börjar kl. 13.00, lunch serveras från kl. 11.30. När du anländer får du namnlapp och viktig information.

Dagsprogram för dagarna:

Tisdag 27.9.2022

11.30 Lunch

13.00 Inledningsandakt, stiftsdekanen
Synodalmötet öppnas, biskop Bo-Göran Åstrand
Föreläsning och samtal: Frälsningen i vår samtid, kyrkosekreterare Cristina Grenholm

15.00 Eftermiddagskaffe

16.00 Seminarier (1,5 h)

18.30 Middag

21.00 Mässa med parentation i S:t Marie kyrka, domprost Mats Lindgård, kyrkoherde Mia Bäck m.fl.

Buss till hotellet genast efter mässan.

Onsdag 28.9

Buss till institutet från hotellet kl. 8.30

9.00 Morgonandakt, pastorerna Laura Serell och Sofia Liljeström

9.15 Läge och tendenser i Borgå stift, biskopen

10.00 Kaffe på stående fot

10.30 Seminarier (1,5 h)

12.00 Lunch

13.30 Föreläsning: Shalom – Salaam, om inte i Jerusalem så var? TD Maria Leppäkari

14.30 Synodalmötes förhandlingar, ordförande biskopen

15.30 Avslutning och kaffe

Seminarier & rum

Seminarierna som hålls under synodalmötet (seminarium, ansvarig, rum/plats, övrig info):

Seminarium Ansvarig Rum
Frälsningen i Nya Testamentet Karl af Hällström 19 endast 27.9
Gamla Testamentets bidrag till den kristna frälsningsuppfattningen Mia Anderssén-Löf 21
Den lutherska läran om rättfärdiggörelsen Leif Erikson 20
Frälsningen i den ekumeniska teologin Majvor Wärn-Rancken 24b endast 28.9
Kyrkan i frälsningens tjänst Jan Eckerdal 24b 28.9 rum 23
Frälsningens och trons praktik Alaric Mård 14 endast 28.9
Frälsningens och bönens konst Stig Petrone AVBOKAD
De fattigas frälsning Catherine Granlund 14 endast 27.9
Skapelsen suckar – frälsning som en ekologisk fråga Bernt Nordman 19 endast 28.9
Om sanning i krig och politik Kerstin Kronvall 22
Frälsning i vår tid – frågan om mening och betydelse Rebecka Stråhlman 2
Guds rike, redan här och ännu inte Pia Kummel-Myrskog och Rolf Steffansson 25 28.9 rum 24a
Vi ses i himlen Albert Häggblom och Monica Cleve 1
Pilgrimsvandring i Åbo Maria Björkgren-Vikström Samling vid entrén endast 28.9

Pratisk info

Plats & logi

Det mesta av programmet äger rum på Åbo Kristliga institut, Ringbrynjegatan 7, 20380 i Åbo (Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7). Mässan med parentation på kvällen 29.7 är i S:t Marie kyrka (Maarian kirkko, Maunu Tavastin katu 2). Logi ordnas på institutet och på Original Sokos Hotel Kupittaa (Joukahaisenkatu 6).

Transporter

Var och en ansvarar för sina resor till, från och under synodalmötet. Undantag till detta är buss från kyrkan till hotellet efter mässan på tisdag kväll och från hotellet till institutet på onsdag morgon (28.9 kl. 8.30).

Det finns bussförbindelser till och från institutet som man hittar via https://www.foli.fi/sv (Åbo regiontrafiks hemsida). Enkelbiljett för vuxna kostar 3€.

Vilorum & första hjälpen

På Åbo Kristliga institut finns två rum avsedda för vila, ett för herrar och ett för damer. Rummen har nummer 743 (vån. 2) och 843 (vån 3). Kontakta Susanne Lönnqvist eller receptionen.

Första hjälpen-skåp och defibrillator finns i informationen. Om hjälp behöver tillkallas är adressen: Turun Kristillinen opisto, Lustokatu 7, Turku. Samlingsplats vid utrymning är kursgårdens parkeringsplats

Frågor & kontaktuppgifter

Har du något du undrar över under dagarna så kan du kontakta:

Susanne Lönnqvist, +358 40 142 5213

Linda Jordas, +358 40 142 5218 (övernattar på hotellet)

Linus Stråhlman, +358 40 142 5211

Allergier med mera

Om du meddelat allergi på förhand har detta beaktats vid måltiderna. Specialkost fås av kökspersonalen.

Vi är många på plats under dagarna. Tack för att du inte använder starka dofter (parfym, rakvatten osv)!

Klädkod

Klädkoden är: vardagsklädsel med prästskjorta, mörk klädsel vid parentationsmässan.

Synodalavhandlingen

Synodalavhandlingen Frälsning publiceras i första hand digitalt på nätet, men kan även köpas skilt i trycktformat. Avhandlingen sänds alltså inte per post till synodalmötets deltagare. Avhandlingen publicerar 10.8.2022 i Kyrkans Hus.

Mer information på synodalmötets huvudsida på evl.fi. Tryck här för att komma dit.

Du kan ladda ner synodalavhandlingen på svenska genom att trycka här.

Synodalmötets gemensamma webplats

Biskopsmötet har publicerat allmän information om synodalmötet. Tryck här för att komma dit.

På sidan finns även länk till andakter och en video om synodalmötets historia.

Kallelse

Kära systrar och bröder!

Jag har den stora glädjen att med hänvisning till 18 kap. 9 § kyrkoordningen kalla Borgå stifts präster och lektorer till synodalmöte i Åbo 27-28.9.2022. Vi behöver dessa dagar för teologiska samtal, kollegial samvaro och inbördes uppbyggelse. Jag ser fram emot att få träffas och dela gemenskapen kring vår gemensamma uppgift att vara tjänare i Kristi kyrka och i Borgå stift.

Mötet Synodalmötet för Borgå stift hålls 27 – 28.9 2022 på Åbo kristliga institut, Ringbrynjegatan 7, 20380 i Åbo (Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7). Till synodalmötet bjuds alla präst- och lektorsvigda i stiftet, såväl i tjänst varande som pensionärer. De övriga stiften i vår kyrka kommer att samlas till synodalmöte 27.9. Endast Uleåborgs stift har liksom Borgå stift ett två dagars möte.

Temat Temat för synodalmötet är FRÄLSNING. En synodalmötesavhandling med samma tema publiceras på nätet 1 augusti 2022. Boken består av ett drygt 10-tal artiklar som behandlar frälsningen ur olika synvinklar. Dessa diskuteras under synodalmötet i seminarier som man anmäler sig till på förhand, se omstående sida.

Kostnad Synodalmötets program, kost och logi bekostas av Kyrkans centralfond och Borgå stift. Kostnaderna för resorna till och från synodalmötet får deltagarna anhålla om att bli ersatta av den egna församlingen. För de präster som är i kyrkans tjänst är dessa dagar att betrakta som tjänsteuppgift.

Boende Ett 90-tal av deltagarna kan bo på Kristliga Institutet i tvåpersoners rum. Deltagare som inte ryms på Kristliga Institutet inkvarteras på Sokos Hotell i Åbo. Av ekonomiska skäl och för att alla ska rymmas, utgår vi ifrån tvåpersoners rum. Kyrkoherdarna blir efter synodalmötet kvar på institutet för kyrkoherdekonferens. Deltagare som kan bo hemma, eller arrangera privat boende, rekommenderas att göra så. Anmälan Du anmäler dig till synodalmötet med följande blankett: Synodalmötet2022

På blanketten fyller du i personuppgifter och uppgifter om boende, samt vilket seminarium du vill delta i på tisdagen och på onsdagen.

OBS!  Anmälningar tas emot fram till 23.6.2022.

Seminarier

FRÄLSNINGENS STENFOT

 1. Frälsningen i Nya testamentet, Karl af Hällström
 2. Gamla testamentets bidrag till den kristna frälsningsuppfattningen, Mia Anderssén-Löf
 3. Den lutherska läran om rättfärdiggörelsen, Leif Erikson
 4. Frälsningen i den ekumeniska teologin, Mayvor Wärn-Rancken (endast onsdag)
 5. Kyrkan i frälsningens tjänst, Jan Eckerdal, Sverige
 6. Frälsningen och trons praktik, Alarik Mård
 7. Frälsningen och bönens konst, Stig Petrone

FÖNSTER MOT LIVET

 1. Den fattigas frälsning, Cathrine Granlund
 2. Skapelsen suckar – frälsning som en ekologisk fråga, Bernt Nordman
 3. Om sanning i krig och politik, Kerstin Kronvall
 4. Frälsning i vår tid – frågan om mening och betydelse, Rebecka Stråhlman
 5. Guds rike, redan här och ännu inte, Pia Kummel-Myrskog och Rolf Steffansson
 6. Vi ses i himlen, Albert Häggblom och Monica Cleve
 7. Pilgrimsvandring i Åbo, Maria Björkgren-Vikström (endast onsdag, de 20 första ryms med)