Praktikseminarium

Teologiestuderande, som ämnar jobba inom kyrkan som präster, ska delta i anlagsprövningen och därefter i det praktikseminarium som stiftet ordnar. Praktikseminariet ordnas varje höst i oktober. Seminariet leds av biskopen.

  

fbbornv