Ordinationsutbildning

Ordinationsutbildning ordnas för dem som ansökt om prästvigning. Utbildningen består av en tre dagar lång utbildning som ordnas på en lägergård eller på domkapitlet. I samband med utbildningen avläggs bibelförklaring samt undervisnings- och predikoprov.

Ordinationsutbildningen ordnas i regel en gång om året i Borgå stift. Det betyder att i ordinationsutbildningen deltar både de som redan blivit ordinerade och de som kommer att erhålla ordination.   

fbbornv