Examen i ledning av församlingsarbete

För den som söker en kyrkoherdetjänst krävs förutom pastoralexamen även examen i ledning av församlingsarbete, dock sålunda att den som redan innehar en ordinarie kyrkoherdetjänst inte behöver avlägga denna examen.

Examen består av en tudelad studiehelhet som omfattar 6 sp. För att få avlägga denna examen krävs att man har avlagt pastoralexamen. I enlighet med biskopsmötets beslut 2013 så har minimivitsordet 15/20 i pastoralexamen fallit bort som krav för antagandet. Den som anmäler sig till kursen för ledning av församlingsarbete blir dock kallad till anlagsprövning. Kursen arrangeras vartannat åt. Följande kurs anordnas år 2019.  


Stiftsdekanen fungerar som koordinator för denna examen. Den som önskar avlägga denna examen bör därför kontakta stiftsdekan Magnus Riska , tfn 040 142 5215 eller per e-post och skicka en fritt formulerad ansökan till honom under adress: Domkapitlet i Borgå stift, PB 30, 06101 Borgå.  

fbbornv