En församling består inte av de anställda

En församling består av alla som är medlemmar. Utan anställda blir det ändå svårt för församlingen att förverkliga sin uppgift att hjälpa människor i olika åldrar fram till en trygg förtröstan på Gud.

Kyrkan är en levande gemenskap om det finns människor som är beredda att låta sitt liv formas av Jesu exempel.

Församlingarna i Borgå stift behöver engagerade, empatiska och initiativrika arbetstagare i olika åldrar. Det finns behov av barn- och ungdomsarbetsledare, diakoner, präster, kantorer, ekonomer, informatörer, kanslister och vaktmästare av olika slag.

Du behövs - med just den personlighet och de gåvor Gud gett dig! Ta gärna kontakt med oss på domkapitlet eller med din lokalförsamling.

 

Välkommen!

Biskop Björn

 

  

fbbornv