Personalvård

Personalvård försiggår på många olika plan i Borgå stift, i församlingar och samfälligheter, i prosterier och på Domkapitlet.

Ledningsgruppen för arbetshandledning och personalvård i Borgå stift är tillsatt av Domkapitlet. Ledningsgruppens uppgifter är bl.a. att förmedla signaler från församlingar till Domkapitlet. Gruppen vill föra fram personalens förväntningar och diskutera vad som behövs för att personalvården skall fungera. Ordförande är Margareta Puiras. Medlemmar i gruppen är diakonissa Cecilia Forsén, kyrkoherde Lars-Henrik Höglund, kyrkoherde Helene Liljeström,  kantor Åsa Westerlund och ungdomsarbetsledare Tom Wiklund. Suppleanter kyrkoherde Anders Store och omsorgspräst Ben Thilman. Stiftssekreterare för personalvård fungerar som sekreterare. Stiftsdekanen har närvaro- och yttranderätt i gruppen.

  

fbbornv