Personalvård

Personalvård försiggår på många olika plan i Borgå stift, i församlingar och samfälligheter, i prosterier och på Domkapitlet.

Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagskonsulter i Borgå stift är tillsatt av Domkapitlet. Referensgruppens uppgifter är bl.a. att förmedla signaler från församlingar till Domkapitlet. Gruppen vill föra fram personalens förväntningar och diskutera vad som behövs för att personalvården skall fungera. Ordförande är kyrkoherde Helene Liljeström. Medlemmar i gruppen är stiftssekreterare för församlingsdiakoni Cecilia Forsén, kyrkoherde Anders Lindström,   kantor Eva Henricson och ungdomsarbetsledare Tom Wiklund. Stiftssekreterare för personalvård Virva Nyback fungerar som sekreterare. Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt i gruppen.

  

fbbornv