Gudstjänstliv och musik

Gudstjänstlivet står i centrum av kyrkans liv. Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. 

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänst- och musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet eller till musiklivet i kyrka och samhälle.

 

Aktuellt

  • Tvåspråkiga kantorsdagar äger rum i Esbo 6-8.2.2018.         Anmälningen har öppnat. Läs mera på kantorsdagarnas webbplats
  • Musikutbildningsdagar i Borgå stift äger rum i Helsingfors 3-5.9.2018 med temat Färdigheter för arbete med kör och instrument. Läs mera
  • En grupp i stiftets gudstjänstfortbildning, för församlingar i stiftets södra delar, började 15-17.2.2017 på Stiftsgården Lärkkulla. Gruppen samlas igen 4-6.10 2017 och 28.2-2.3.2018. Se s.16 i Kyrkans svenska personalutbildning 2017.
  • Det svenskspråkiga psalmbokstilläget gavs ut hösten 2016 och togs officiellt i bruk den första advent 2016. Läs mera
  • PsalMedaljeSkoj: jippo i lågstadierna för inlärning av psalmer

 

Kalender

  • En kalender över kommande evenemang som berör kyrkomusiker finns på Kyrkomusikerföreningens hemsida.       Gå till kalendern
  • En sammanställning: "Kyrkomusikernas utbildning och evenemang 2015 och framåt" kan laddas ner här, som en hjälp för långtidsplanering                                                 Ladda ner sammanställningen                                          

 

Material

Svenskspråkigt gudstjänst- och musikrelaterat material finns under gudstjänstliv och musik i Sacrista, kyrkans hemsidor för de anställda.

 

Samarbetspartners

Arbetsgrupper

  • Referensgruppen för Gudstjänstliv och musik: Helene Liljeström (ordförande), Dan Andersson, Emma Audas, Anna Maria Böckerman, Åsa Häggblom, Kjell Wikström, Magnus Riska (stiftsdekan), Jan Hellberg/Pia Bengts (sekreterare)

Medarbetare

Stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik är Jan Hellberg  (tjänstledig 1.8.2017-30.6.2019).

Tf stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik 1.8.2017-30.6.2019 är Pia Bengts. 

fbbornv