Gudstjänstliv och musik

Gudstjänstlivet står i centrum av kyrkans liv. Musikutövningen har också en central plats i församlingslivet, och är nära sammanbunden med gudstjänstlivet. 

Domkapitlet stöder församlingarnas gudstjänst- och musikliv genom kon­takthållande, utbildning och materialproduktion samt genom att anordna evenemang på stiftsplanet. I den uppgiften samverkar domkapitlet med kyrkostyrelsen och med andra aktörer som har anknytning till gudstjänstlivet eller till musiklivet i kyrka och samhälle.

 

Aktuellt

  • Kyrkomusikdagar i Borgå stift äger rum i Närpes 10-12.1.2017. Läs mera. 
  • Musikutbildningsdagar i Borgå stift ägde rum 29-31.8.2016 i Vasa med temat Mässmusik för konsert- och gudstjänstbrukLäs mera.
  • En ny grupp i stiftets gudstjänstfortbildning, för församlingar i stiftets södra delar, börjar 15-17.2.2017 på Stiftsgården Lärkkulla. Se s.16 i Kyrkans svenska personalutbildning 2017.
  • Det svenskspråkiga psalmbokstilläget ges ut hösten 2016 och tas officiellt i bruk den första advent. Läs mera.
  • PsalMedaljeSkoj: jippo i lågstadierna för inlärning av psalmer

 

Kalender

  • En kalender över kommande evenemang som berör kyrkomusiker finns på Kyrkomusikerföreningens hemsida.       Gå till kalendern
  • En sammanställning: "Kyrkomusikernas utbildning och evenemang 2015 och framåt" kan laddas ner här, som en hjälp för långtidsplanering                                                 Ladda ner sammanställningen                                          

 

Material

Svenskspråkigt gudstjänst- och musikrelaterat material finns under gudstjänstliv och musik i Sacrista, kyrkans hemsidor för de anställda.

 

Samarbetspartners

Arbetsgrupper

  • Referensgruppen för Gudstjänstliv och musik: Helene Liljeström (ordförande), Dan Andersson, Anna Maria Böckerman, Åsa Häggblom, Fredrik Portin, Kjell Wikström, Magnus Riska (stiftsdekan), Jan Hellberg (sekreterare)

Medarbetare

Stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik är Jan Hellberg. 

fbbornv