Bidrag från Gemensamt Ansvar-medel

Borgå domkapitel kan bevilja bidrag från Gemensamt Ansvar-medel till enskilda behövande upp till 2000 euro. Anhållan görs av församlingens diakoniarbetare på en ny blankett. Länken till blanketten finns nere på sidan.

Blanketten sänds till:

GA-ansökan, Borgå domkapitel, PB 30, 06101 Borgå. Anhållan bör finnas på domkapitlet 14 arbetsdagar före domkapitlets sammanträde.

Ärendena bereds av stiftssekreterare Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220 och stiftsdekan Magnus Riska, tfn 040 142 5215.

Om behovet av bidrag överstiger 2000 euro är det möjligt att anhålla om bidrag från Kyrkans diakonifond.

 

Blanketten för anhållan om bidrag från Borgå stift finns här.

 

 

 

 

 

 

  

fbbornv