Vigning till diakonins ämbete

Du som har fått en examen som diakon eller diakonissa kan anhålla om vigning till diakonins ämbete. En ungdomsarbetsledare kan anhålla om att bli välsignad till kyrkans tjänst.

Nästa vigning/välsignelse hålls söndagen den 9 september 2018 kl. 12.15 i Borgå domkyrka. Ordinationsretreaten, som föregår vigningen eller välsignelsen, ordnas 21-23.8.2018 på Retreatgården Snoan i Lappvik, Hangö.

Frågor kan riktas till stiftssekreteraren för församlingsdiakoni Cecilia Forsén, per e-post cecilia.forsen(at)evl.fi eller mobil 040 142 5220.

 

Diakonvigning/välsignelse den 9 september 2018

Vi kommer att erbjuda möjlighet till vigning till diakonins ämbete och välsignelse av ungdomsarbetsledare till kyrklig tjänst söndag 9.9.2018 kl. 12.15 i Borgå domkyrka. Du kan bli vigd/välsignad om du har din yrkesexamen klar och jobbar i en församling i Borgå stift. Vigning/välsignelse är alltså inte något som kommer automatiskt när du blir klar med studierna, du får lov att anhålla om det.  

Biskop Björn önskar få din anhållan om vigning/välsignelse inom maj månad. Du får sända in en fritt formulerad anhållan. Sätt med en kopia av ditt slutbetyg från Novia eller DIAK. Du kan sända in din anhållan även om du inte har alla studieprestationer klara. Huvudsaken är att du har ditt slutbetyg när du blir vigd/välsignad. Bifoga också ett ämbetsbevis med uppgift om dop, konfirmation och medlemskap i kyrkan.

Anhållan ska sändas till: biskop Björn Vikström, Borgå Domkapitel, PB 30, 06101 Borgå.

Biskopen önskar dessutom att du skriver en kort text om rubriken "En sådan diakon/ungdomsarbetsledare vill jag vara". 

Biskop Björn vill också samtala med var och en enskilt. 

Inför vigningen/välsignelsen har vi en ordinationsretreat. Den hålls på Retreatgården Snoan från tisdagen den 21 augusti till torsdagen den 23 augusti. Retreaten är gratis, och du får också reseersättning enligt billigaste färdmedel. 

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över något.

Byråsekreterare Christine Tallberg svarar också på frågor, per e-post christine.tallberg(at)evl.fi och per tfn 040 142 5218. 

 

Cecilia Forsén

Stiftssekreterare för församlingsdiakoni vid domkapitlet i Borgå stift

 

 
 
 

 

 

 

 


  

fbbornv