Diakonimaterial

PRINCIPERNA FÖR KYRKANS STÖD I KRIS (SiK, på finska HeHu),

Kyrkostyrelsens cirkulär 26/2011.

 

AVTAL FÖR BESÖKSVÄN . Material för väntjänstarbetet. Mera material hittar du på Sacrista under rubriken diakonimaterial.

 

 

"BIBEL OCH PSALMBOK I MÖTET MED ÄLDRE PERSONER"

Broschyr sammanställd av Asta Särs och Cecilia Forsén.

"ÄR DU I BEHOV AV STÖD EFTER EN ABORTUPPLEVELSE?"

Broschyr sammanställd av Elin Weckman.

 
 
 
 


 

fbbornv