Verksamhet 

Domkapitlets verksamhetsavdelning finns till för att stöda verksamheten i församlingarna. Till ansvarsområdena hör personalvård, diakoni, gudstjänstliv och musik, fortbildning för stiftsanställda samt mission.

Verksamheten i församlingarna stöds också av Kyrkostyrelsens svenska avdelning.

 

  

fbbornv