Enligt 18 kap. 9 § kyrkoordningen skall biskopen minst vart sjätte år kalla prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte, vars uppgift är att behandla teologiska frågor samt ärenden som gäller skötseln av församlingarna samt annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Synodalmöte kommer att ordnas 27-28.9.2016 på Linnasmäki i Åbo.

 

Information om program.

 

  

fbbornv