Notiser

Notis den 9 november 2018

09.11.2018

Borgå den 9 november 2018

Notis 18/2018

 

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församlingar har inom utsatt tid sökts av pastor Fredrik Kass.

 Tillbaka

 

fbbornv