Notiser

Notis den 21 augusti 2018

22.08.2018

Borgå den 21 augusti 2018

Notis 13/2018

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Tuija Wilman upphör på egen begäran 30.9.2018 och hon har förordnats till församlingspastor i Kyrkslätts svenska församling 1.10.2018 tills vidare.

 

Tjänsteförhållandet för tf. kaplanen i Iniö kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Eeva Vuola upphör på egen begäran från 1.1.2019.

 

Församlingspastorn i Jomala församling Katarina Gäddnäs har förordnats till församlingspastor i Mariehamns församling 1.9.2018 tills vidare.

 

Tf. församlingspastorn i Jomala församling Peter Blumenthal har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.9-31.12.2018.

 

Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling och Esse församling Jan-Gustav Björk har förordnats till församlingspastor i Esse församling på halvtid (50 %) 1.9-31.12.2018.Tillbaka

 

fbbornv