Notiser

Notis den 3 augusti 2018

03.08.2018

Borgå den 3 augusti 2018

Notis 12/2018

 

Kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av:

stiftsdekanen i Borgå stift, Magnus Riska

kyrkoherden i Lovisa svenska församling, Karl af Hällström

kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling, Monica Cleve

kaplanen i Esbo svenska församling, Kira Ertman.

 

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

 

Samtliga sökande kallas till domkapitlet 21.8.2018 för intervju.

 

I tjänsten

Linus Stråhlman

NotarieTillbaka

 

fbbornv