Notiser

Notis den 14 juni 2018

14.06.2018

Borgå den 14 juni 2018

Notis 11/2018

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 2.7-29.7.2018.

Sökandena till kyrkoherdetjänsten i Nykarleby församling tf. kaplanen i Jakobstads svenska församling TD Mia Anderssén-Löf och kaplanen i Nykarleby församling Ulf Sundstén har förklarats behöriga för tjänsten. På valförslag vid besättandet av kyrkoherdetjänsten har i första förslagsrum uppförts kaplanen i Nykarleby församling Ulf Sundstén och i andra förslagsrum tf. kaplanen i Jakobstads svenska församling Mia Anderssén-Löf. Valproven hålls 9.9 och 16.9. Valet äger rum på Mikaelidagen 30.9.2018.

 

Kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 3.8.2018 kl. 15.

 

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har förklarats ledig att sökas senast 3.8.2018 kl. 15. Språkkraven i finska har slopats.

 

Samtliga sökande till kyrkoherdetjänsterna kallas till domkapitlet för intervju 21.8.2018.

 

Komministern i Lomma församling i Svenska kyrkan, Jonas Gehlin har berättigats att förvalta prästämbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och sköta prästtjänst i Borgå stift. Pastor Jonas Gehlin har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Johannes församling 15.8.2018-13.1.2019.

 

Distriktsprästen i SLEF, Samuel Erikson har förordnats att sköta en kaplanstjänst i Vörå församling 1.8.2018-31.7.2019.

 

Beslut om förordnande av sjukhusprästen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ann-Sofi Nylund till en församlingspastorstjänst i Mariehamns församling har upphävts.

 

Förordnandet för församlingspastorn i Liljendals församling, Susanna Lönnqvist avbryts från 1.9.2018 på egen begäran.

 

Datum för domkapitlets sammanträden m.m. under 2019 finns på domkapitlets hemsida.

 

I tjänsten

Linus Stråhlman

NotarieTillbaka

 

fbbornv