Notiser

Notis den 13 april 2018

13.04.2018

Notis 7/2018

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf. församlingspastorn i Jomala församling Peter Blumenthal.

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har inom utsatt ansökningstid inte fått några sökande.

Samtliga sökande till kyrkoherdetjänsterna kallas till domkapitlet för intervju 19.4.2018.

Borgå den 13 april 2018

 

I tjänsten

Linus Stråhlman

NotarieTillbaka

 

fbbornv