Notiser

Notis den15 mars 2018

15.03.2018

Borgå den 15 mars 2018

Notis 6/2018

Tjänsteförhållandet för församlingspastorn i Petrus församling Fredrik Kass upphör på egen begäran från 7.5.2018.

Tf församlingspastorn i Petrus församling Tuomas Metsäranta har förordnats att sköta en för-samlingspastorstjänst i samma församling 8.5.2018-30.4.2019.

 

Prosten Leif Snellman har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling 16.4-14.6.2018.

 

Kyrkoherden i Korsnäs församling Janne Heikkilä har beviljats tjänstledighet 4.6-9.7.2018 och prosten Johan Eklöf har förordnats att under samma tid sköta tjänsten.

 

Tjänsteförhållandet för kyrkoherden i Replots församling Glenn Kaski upphör på egen begäran från 1.1.2019.

 

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling har förklarats ledig att sökas senast 13.4.2018 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

 

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling har förklarats ledig att sökas senast 13.4.2018 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

 

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har förklarats ledig att sökas senast 13.4.2018 kl. 15.

 

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling har förklarats ledig att sökas senast 13.4.2018 kl. 15.

 

Samtliga sökande till kyrkoherdetjänsterna kallas till domkapitlet för intervju 19.4.2018.

 

Kyrkoherden i Närpes församling Tom Ingvesgård har förordnats till kontraktsprost i Närpes prosteri 1.4.2018-31.3.2022.

 

 

 

 Tillbaka

 

fbbornv