Notiser

Notis den 16 januari 2018

16.01.2018

Tjänsteförordnande har utfärdats åt kaplanen i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling Janne Heikkilä för kyrkoherdetjänsten i Korsnäs församling från 1.4.2018.

 

Kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.3-30.4.2018.

 

Kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Tuija Wilman har beviljats tjänstledighet 1.2-30.9.2018 och förordnats att för samma tid sköta församlingspastorstjänsten i Kyrkslätts svenska församling.

 

Tjänsteförordnande har utfärdats åt kyrkoherden i Kvevlax församling Jessica Bergström-Solborg för kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling från 1.2.2018.

 

Examen i ledning av församlingsarbete har avlagts av pastorerna Mia Anderssén-Löf, Jan-Gustav Björk, Hans Boije, Maria Lindberg, Daniel Norrback och Alexandra Äng.Tillbaka

 

fbbornv