Notiser

Notis den 14 december 2017

14.12.2017

VÄNLIGEN NOTERA: Domkapitlet i Borgå stift håller stängt 22.12.2017-1.1.2018.

Biskop Björn Vikström har tilldelat prosttiteln åt kyrkoherden i Terjärvs församling Timo Saitajoki, stiftssekreteraren för personalvård vid Borgå domkapitel Virva Nyback och chefen för familjerådgivningscentralen i Pedersöre kyrkliga samfällighet Jan-Erik Nyberg.

Tf kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Wille Westerholm har förordnats att sköta församlingspastorstjänsten i samma församling 1.1-31.12.2018. 

Tf kyrkoherden i Jomala församling Stefan Äng har förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1-14.1.2018 och 25.2-31.8.2018.

TD, pastor Roger Syrén har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Jomala församling 15.1-24.2.2018.

Tf församlingspastor Peter Blumenthal har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten i Jomala församling 1.1-31.8.2018.

Församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling Johanna Björkholm-Kallio har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i samma församling 1.6-31.8.2018.

Kyrkoherden i Finström-Geta församling Jon Lindeman har beviljats tjänstledighet 11.1-31.3.2018 och församlingspastor Alexandra Äng har förordnats att sköta tjänsten.

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 23.1.2018 kl. 15.

Tf kyrkoherden i Kristinestads svenska församling Daniel Norrback har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.1–31.5.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har förklarats ledig att sökas senast 23.1.2018 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Församlingspastorn i Kimitoöns församling Pär Lidén har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten (40 %) i samma församling 1.1-31.8.2018, samt förordnats att sköta en församlingspastorstjänst (50 %) i Åbo svenska församling 1.1-19.3.2018.

Församlingspastorn i Kimitoöns församling Maria Saarijoutsi har förordnats att fortsättningsvis sköta församlingspastorstjänsten (60 %) i Kimitoöns församling 1.1-31.8.2018.

Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Claus Ståhlberg har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Borgå svenska domkyrkoförsamling från 1.2.2018 tills vidare.

Kyrkoherden i Kvevlax församling Jessica Bergström-Solborg har meddelat att hon avgår från 1.2.2018. 

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har förklarats ledig att sökas senast 23.1.2018 kl. 15. Valet förrättas som indirekt val.

Prosten Tor-Erik Store har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling 1.1-15.4.2018.

Pastor Jan-Gustav Björk har förordnats till en projektanställning i Jakobstads svenska församling 1.1-15.4.2018 och 14.5-31.8.2018.

Pastoralexamen har avlagts av församlingspastorn i Bergö och Petalax församlingar Cay-Håkan Englund, församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Maria Wikstedt och församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren.

Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har förordnats till kontraktsprost i Korsholms prosteri 1.1.2018-31.12.2021.

Kyrkoherden i Pedersöre församling Hans Häggblom har förordnats till kontraktsprost i Pedersöre prosteri 1.1.2018-31.12.2021.

Kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist har förordnats till kontraktsprost i Åbolands prosteri 1.1 – 28.2.2018.Tillbaka

 

fbbornv